Zoeken
  • NHC

van HGT naar Tijdschrift Historische Geografie


In maart 2016 verschijnt bij Uitgeverij Verloren het eerste nummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie. THG is hét vaktijdschrift over de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap, inclusief de steden. Het verschijnt vier keer per jaar en is rijk geïllustreerd met kaarten, foto’s, prenten en schilderijen.

Naast artikelen bevat THG berichten, recensies en literatuuroverzichten. Ze laten actuele ontwikkelingen zien binnen de historische geografie én op het snijvlak met aanpalende vakgebieden zoals de stedenbouw- en architectuurgeschiedenis, de archeologie en de planologie. Interviews met prominente onderzoekers stimuleren reflectie op en debat over ontwikkelingen in onderzoek en (beleids)praktijk van de geschiedenis van en omgang met het erfgoed van landschappen en steden. THG biedt een podium aan zowel jonge als ervaren auteurs.

Met haar doelstelling om een toegankelijk wetenschappelijk tijdschrift over het Nederlandse cultuurlandschap te maken, bouwt THG voort op het Historisch-Geografisch Tijdschrift.

Redactie: Jaap Evert Abrahamse, Henk Baas, Sonja Barends, Thomas van den Brink (redactiesecretaris), Marty de Harde, Marcel IJsselstijn, Menne Kosian, Hans Renes en Hans van Triest

Redactieadres: redactiethg@gmail.com

Jaarabonnement (4 nrs van 64 blz.): voor 2016 geldt voor particulieren een introductieprijs van €20,–; studenten €15,–, instellingen €48,–. (Toeslag buitenland €10,–.)

Abonneren: Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum, www.verloren.nl/thg

#HistorischeGeografie #vaktijdschrift #THG

0 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC