top of page
Zoeken
  • Vic Mennen Coauteur Secretaris van de Koninklijke

Vlaamse Waternamen


Beste erfgoedmedewerker,

Ik heb de eer en het genoegen u te melden dat het eerste deel van het "Geïllustreerd en verklarend Woordenboek van de Vlaamse Waternamen" verschenen is.

Met de voorliggende publicatie verschijnt het eerste boekdeel van het woordenboek dat de namen beschrijft en verklaart van alle actuele waterlopen in Vlaanderen en Brussel. Het unieke (tweedelige) werk zal in ons taalgebied een grote leegte opvullen: het laat ongeveer 8500 rivieren en beken de revue passeren. Het biedt een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van hun namen – met opgave van de oudste vermeldingen en alle betrouwbare literatuur. Voor de geïnteresseerde leek is het lexicon een vlot leesbaar boek, voor de onderzoeker een onontbeerlijk naslagwerk! In dit eerste deel komen de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bod. Het tweede deel verschijnt later en zal de twee westelijkste provincies onder de loep nemen. De redactie kon bij haar werk op de medewerking van de Vlaamse Milieumaatschappij rekenen. De auteurs raadpleegden tevens het sinds de 19e eeuw verschenen cartografisch materiaal van de overheid, en betrokken bij hun onderzoek bijvoorbeeld ook de licentiaatsverhandelingen en doctorale proefschriften die aan onze universiteiten afgeleverd werden.

De publicatie telt 426 pagina’s, bevat 13 kaarten en 22 illustraties in kleur. Het alfabetisch register van de gemeentenamen maakt het uitgebreide materiaal vlot toegankelijk. ISBN-nummer 978-90-429-3343-9. Prijs: € 35. Aan het eerste deel werkten mee: Paul Kempeneers, Karel Leenders, Vic Mennen en Bram Vannieuwenhuyze, allen lid van de Vlaamse afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Op hun naam staan wetenschappelijke publicaties over de plaatsnamen van talrijke gemeenten en steden in Vlaanderen en Nederland.

Hieronder de bestelinformatie:

Stuur me …… exemplaren van P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen & B. Vannieuwenhuyze, De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I: De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 35 EURO Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U ontvangt een factuur.


27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page