top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Verrassend rood in het groen


Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap

Bijeenkomst van de Nationale Monumentenorganisatie NMO

Donderdag 7 juni 2018, 14.00 – 18.00 uur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

In de afgelopen jaren is er ruim aandacht gekomen voor groen erfgoed in relatie tot rood erfgoed. Daarbij is vooral ingegaan op de onderlinge verschillen in bijvoorbeeld de beleving, benutting en het beheer van rood versus groen erfgoed, het onderscheid in subsidiemogelijkheden en regelgeving. Natuur- en landschapsorganisaties ervaren echter dat de tweedeling in de praktijk niet zo strikt is. Tijd dus om een kleine inventaris van rood-in-groen projecten op te maken en enkele inspirerende voorbeelden de revue te laten passeren. Onder de noemer 'Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap' zullen vier sprekers ingaan op de manier waarop hun organisatie erin slaagt om rood erfgoed zó in te zetten dat het groene erfgoed (steviger) op de kaart wordt gezet of op een bijzondere manier kan worden beleefd en gebruikt.

Programma:

14.00 Ontvangst

14.30 Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie;

14.40 Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede;

14.45 Noordelijke Lustwarande, groen erfgoed als verbinding, Els van der Laan, N0.0RDPEIL / Stichting Noordelijke Lustwarande/ TU Delft;

15.15 Buitenplaats Elswout te Overveen, John Smits, Staatsbosbeheer.

15.45 Intermezzo

16.00 Bosbrasserie In de Sluis / Bezoekerscentrum Nationaal Park de Maasduinen, Edmond Staal, Stichting het Limburgs Landschap;

16.30 Waterloopbos, proeftuin in het Voorsterbos, Wineke Allersma, Vereniging Natuurmonumenten;

17.00 Paneldiscussie

17.30 Borrel

Aanmelden Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

101 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page