Recente nieuwsberichten
Meer weergeven

October 3, 2019

September 25, 2019

September 12, 2019

June 6, 2019

Please reload

Maakbaar Landschap, tussen herinnering en belofte

13 Apr 2017

Maakbaar Landschap, op zoek naar de balans tussen herinnering en belofte

 

Jaarlijks symposium over de verbinding tussen natuur en erfgoed, organisatie Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

 

Hoe verbinden we erfgoed en natuur met duurzame energie, infrastructuur, regionale economie en een toekomstbestendige en bereikbare woon- werkomgeving? Welke landschappelijke kwaliteit willen we in Nederland behouden en ontwikkelen? Dit zijn niet alleen de centrale vragen uit de Nationale Omgevingsvisie, het zijn ook de kernvragen tijdens deze bijeenkomst. We nodigen u van harte uit dit symposium op woensdag 21 juni in Amersfoort bij te wonen.

 

Vertrekpunt van deze middag is het onderzoek van landschapsarchitect Henk van Blerck. Hij doet onderzoek naar de kwaliteit van het landschapsontwerp in de periode 1945-1970, waarin grote maatschappelijke opgaven hebben geleid tot enorme landschappelijke veranderingen. Op dit moment staan we weer voor grote ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen, welke opnieuw tot grote aanpassingen in onze (woon)omgeving gaan leiden. Hoe kunnen we de strategische opgaven zo goed mogelijk vanuit landschap begeleiden en sturen? 

 

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren dit symposium gezamenlijk. We hopen op 21 juni zo’n 140 professionals te verwelkomen die zich inzetten voor een waardevolle leefomgeving, waarbij de verbinding tussen verleden en toekomst de centrale opgave is. 

 

De presentaties van de verschillende sprekers - alsmede het filmpje Het Groene Maatpak - staan nu beschikbaar op https://cultureelerfgoed.nl/node/2790

 

Met vriendelijke groeten,

Sylvo Thijssen, directeur Staatsbosbeheer
Cees van ’t Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  
Meer informatie
Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Stel ze aan Congresbureau RCE, Letty Spieker: congresbureau@cultureelerfgoed.nl of M 06 201 366 90
 

Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC