Recente nieuwsberichten
Meer weergeven

October 3, 2019

September 25, 2019

September 12, 2019

June 6, 2019

Please reload

Omgevingswet

7 Nov 2017

 

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nodigt u weer van harte uit voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst vanuit de Handreiking Erfgoed en Ruimte. Dit vindt plaats op donderdag 30 november a.s. in Amersfoort.

 

 

 

 
Dit jaar staat de netwerkbijeenkomst in het teken van de Omgevingsvisie. Ondanks de latere datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2021) zijn overheden op alle schaalniveaus – rijk, provincie, gemeenten, waterschappen - hard bezig om hun organisatie, beleid en de werkcultuur aan te passen in de geest van de nieuwe wet. Elk vanuit hun eigen positie, taak en rolopvatting. En met elk een eigen visie en perspectief op het borgen van cultuurhistorische kwaliteiten.


Op 30 november zoomen we in op de overeenkomsten en de verschillen in aanpak als het gaat om erfgoed en de Omgevingswet. Hoe kunnen we op het gebied van erfgoed zoveel mogelijk samen optrekken? Waar liggen gezamenlijke belangen? Hoe gaan we om met het  loslaten van vertrouwde patronen? En wat leren we van elkaars aanpak? Allemaal vragen waar de sprekers uit de wereld van provincie, waterschap en gemeente hun licht op laten schijnen. Uiteraard is er tijdens deze middag voldoende ruimte voor discussie.

 


Programma:

 

13.00    Inloop / ontvangst met broodjes;
13.30    Welkom door dagvoorzitter Frank Altenburg, RCE;
13.35    Introductie door Els Romeijn, RCE;
13.50    Eiland van Schalkwijk: experimenteren voor de Omgevingswet 
Bart Krol, oud-gedeputeerde provincie Utrecht;
14.20    Brabantse waterervaringen: het water centraal of de omgeving centraal?
Paul van Dijk, senior adviseur waterschap De Dommel;


14.50    Pauze


15.10    Bestuurlijke afwegingsruimte en ketensamenwerking 
Sarah Ros, programmamanager Omgevingswet gemeente Haarlem;
15.40    Een gezamenlijk verhaal als fundament van je omgevingsvisie en Energietransitie RUIMTEVOLK;
16.10    Conclusies en afsluiting door dagvoorzitter;

16.30    Netwerkborrel

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link 

 

Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC