Recente nieuwsberichten
Meer weergeven

October 3, 2019

September 25, 2019

September 12, 2019

June 6, 2019

Please reload

Van rijksbeleid naar gemeente

Uitnodiging voor  ambtelijk medewerkers erfgoed/monumenten/landschap van gemeenten met veel buitenplaatsen.

 
Deze middag vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2018 van 13.30 – 17.30 uur in het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht.

 

 

Tijdens deze middag gaan wij in op de vraag welke gevolgen diverse relevante beleidsontwikkelingen op rijksniveau, onder andere de Omgevingswet en het programma Erfgoed Telt van het Ministerie van OC&W, hebben op gemeentelijk niveau. Hoe worden deze ontwikkelingen vertaald naar gemeentelijk beleid rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen?

 

Hierbij staan vragen centraal zoals:
- hoe worden de landschappelijke structuren van SKBL beschermd, kijkend
naar plannen, financiering en vergunningverlening?
- Zijn de gemeenten voldoende toegerust met netwerk, kennis en kunde om in deze vraagstukken te voorzien?
- Hoe kan in gezamenlijkheid meer maatschappelijk draagvlak worden
gecreëerd voor de instandhouding van SKBL? 

 

Deze middag is bedoeld voor gemeentelijke medewerkers cultureel erfgoed, monumentenzorg, ruimtelijke ontwikkeling en landschap. Voor hen die in hun dagelijkse werkpraktijk te maken hebben met gemeentelijke beleidsvorming rondom SKBL.

Indien u wilt deelnemen, kunt u hiervoor een e-mail sturen aan info@skbl.nl. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en een betaalverzoek voor deelnamekosten van €25,-.

 

 

 

 

Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC