Recente nieuwsberichten
Meer weergeven

October 3, 2019

September 25, 2019

September 12, 2019

June 6, 2019

Please reload

Arcadian Landscapes, de werkconferentie

16 Oct 2018

Op deze werkconferentie verkennen we de mogelijkheden en de rol van het erfgoed van landgoederen, landgoederenlandschappen in relatie met het cultuurlandschap bij de majeure gebiedsopgaven waar we op dit moment voor staan.
Denk hierbij aan de klimaatverandering, de wateropgaven, energietransitie, opvangen van krimp, verbeteren van het vestigingsklimaat en algemeen verbeteren van het leefklimaat.

 

De werkconferentie is de opmaat naar een erfgoedcongres in 2019 met een aantal deelsessies die dan op locatie worden gehouden. De eerder aangekondigde tweedaagse in Friesland komt hiermee te vervallen.

 

 

 

Programma:

 

09:00             Inloop met koffie en thee

 

09:30 `          Welkom, Susan Lammers, algemeen directeur, RCE;              

                     

                     Inleiding door de dagvoorzitter Johan Carel Bierens de Haan;                       

                     Introductie, Mirjam Blott, projectleider Europees Jaar van het                       Cultureel Erfgoed 2018;

                     

                     Aanleiding, Bearn Bilker, voorzitter van de Stichting                                     Noordelijke Lustwarande.

 

09:50            De opgaven voor de Erfgoedorganisaties,  

                     Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer.

 

10:10            De toekomst voor de landgoederen en landgoederen                                     landschappen in relatie met de cultuurlandschappen,

                     Hans Renes, Netwerk Historisch Cultuurlandschap en 
                     hoogleraar erfgoedstudies aan de VU.

 

10:35            De onderzoeksagenda’s in relatie met de actuele opgaven                             waaronder herbestemming, Fred Vogelzang, wetenschappelijk                       medewerker kennisplatform NKS.

 

10:50            De rol van de Natuurmonumenten, Michiel Purmer, Specialist                         Cultuurhistorie en Landschap Natuurmonumenten.

             

11:00            PAUZE, koffie en thee.   

 

11.20            Publieksthema’s voor de landgoederen en                                                    landgoederenlandschappen, Hanneke Ronnes, Platform                                Kastelen en Buitenplaatsen, buitengewoon hoogleraar                                  Landgoederen en Buitenplaatsen Rijks Universiteit Groningen.

    

11:35            Drie pitches dilemma’s en uitdagingen:

                     

                     Noordelijke Lustwarande, Els van der Laan, programmaleider                       Stichting Noordelijke Lustwarande;

                     

                     Gelders Arcadië, Paul Thissen, programmacoördinator                                   Cultuur & Erfgoed Provincie Gelderland;

                     

                     Innocastle Interreg Europe, Joep de Roo, projectleider                                 Innocastle, Partner Eurodite.

 

12:05            Kansen aan de hand van de praktijkvoorbeelden, interactie                          met de aanwezigen door de dagvoorzitter.

 

12:20           Erfgoedbeleid, Nota Belvedère, Visie Erfgoed en Ruimte en nu                        Erfgoed Telt. Het Rijks Erfgoedbeleid en de relatie met de                            grote  opgaven waar we voor staan. Marlijn Baarveld,                                  programmaleider Landschap, transformatie van het landelijk                        gebied, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

12:35           Interview onder leiding van de dagvoorzitter met:

                   Henk Baas, hoofd Landschap RCE;

                   Sylvo Thijsen, Staatsbosbeheer / FIM;

                   Philip de Haseth Möller, VPHB;

                   Hans Renes, NHC;                      

                   Hanneke Ronnes, Platform Kastelen en Buitenplaatsen /RUG.

 

13:05           Afronding en vervolg door de dagvoorzitter.

 

13:10           Voor wie wil kan in het restaurant van de RCE de lunch                               gebruikt worden, wel op eigen kosten!


 

NB. De eerder aangekondigde tweedaagse in Friesland gaat niet door. Daarvoor in de plaats deze werkconferentie en in 2019 meerdere regionale bijeenkomsten.


Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname,

wel graag aanmelden bij info@lustwarande.eu


Locatie 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 3811 MG Amersfoort.

 

 

Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC