Recente nieuwsberichten
Meer weergeven

October 3, 2019

September 25, 2019

September 12, 2019

June 6, 2019

Please reload

Platform Archeologie

20 Mar 2019

 

Het archeologieplatform op donderdagochtend 18 april staat in het teken van de ‘Verkenning Archeologie’. Deze verkenning levert input voor de besluitvorming over een aanwijzingsprogramma of andere vormen van bescherming van de cultuurhistorische waarden. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2016 opdracht voor de Verkenning Archeologie. De hoofdvragen zijn: 

  • Hoe draagt het aanwijzingsinstrumentarium bij aan de doelen van het archeologische erfgoedbeleid (artikel 1 Verdrag van Valletta)?

  • Wat is de functie van een rijksmonumentenbestand, en waarom wijst het Rijk archeologische monumenten aan?


Naast de Verkenning Archeologie, lopen ook verkenningen over Post 65, militair erfgoed en herdenkingserfgoed. 

Graag delen we onze voorlopige bevindingen en vragen met u tijdens het Archeologieplatform. Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de uitgangspunten en werkwijze van de Verkenning Archeologie, tonen we u de eerste resultaten van de onderzoeken en delen we onze denkbeelden over de toekomst van ons archeologisch Rijksmonumentenbestand. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over uw ideeën over dit bestand. Roel Lauwerier zal deze ochtend als dagvoorzitter optreden. 

 

Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden.

Dat kan via dit aanmeldformulier.

 

 

Programma

 

09.30 Inloop met koffie en thee;

 

10.00 Welkom en toelichting op de ochtend door Roel Lauwerier, RCE

 

- Toelichting op de Verkenning Archeologie en eerste inzichten,

Bjørn Smit, RCE;


- De NOaA vs het monumentenbestand, Tessa de Groot, RCE;

 

- Een (inter)nationaal perspectief, Doris Schmutzhart, RCE;
- Het concept van verhaallijnen, Machteld Linssen, RCE.

 

 

11:00 Koffiepauze

 

11:30 Dialoog met het publiek

 

12:45 Einde


Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC