top of page

Welkom

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC) is een platform voor contact, overleg en samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het Nederlandse cultuurlandschap. Het NHC organiseert jaarlijks drie bijeenkomsten: een netwerkdag, een zomermiddag en een wintermiddag. Powerpoints van presentaties op onze bijeenkomsten vindt u in de regel terug in de rubriek Netwerkbijeenkomsten.


Deelname, lidmaatschap en onze Privacy Policy

Deelname aan het netwerk is gratis. U blijft op de hoogte van alle activiteiten door u aan te melden met het formulier onder aan deze pagina. 
Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap hanteert een Privacy Policy, in dit document kunt u daar meer over lezen.

Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een stichting en kent bestuursleden. In het bestuur zitten de volgende personen:


Hans Renes (),

voorzitter,


Jeroen Zomer, 

penningmeester, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Patricia Braaksma, 

secretaris, Programmabureau Groene Hart, 

Henk Baas, 

bestuurslid, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

Arne Haytsma,

bestuurslid,

Theo Spek, 

bestuurslid, Rijksuniversiteit Groningen - Kenniscentrum Landschap, 

Maurice Paulissen,

bestuurslid, Open Universiteit

bottom of page