top of page

Atlantikwall en het landschap

De Duitse verdedigingslinie langs de Nederlandse kust bestaat uit bunkers en andere (betonnen) werken die door het landschap verbonden zijn. Het is een ruimtelijke structuur die zich uitstrekt van Noorwegen tot aan Portugal, dus ook Europees van historische betekenis is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt in opdracht van de minister een Visie Atlantikwall op. Het doel is om een kader te geven voor bescherming en (her)ontwikkeling van de restanten van deze Duitse verdedigingslinie.

Tijdens onze netwerkbijeenkomst informeren we u over de verschillende aspecten van de Atlantikwall, maar ook willen we ideeën en bouwstenen ophalen voor het toekomstige beleid rond bescherming en gebruik.

09.30    Ontvangst;


10.00    Welkom en inleiding door dagvoorzitter, Patricia Braaksma;
10:10    De Atlantikwall vanuit historisch-landschappelijk perspectief, Nick Warmerdam; 
10.35    Littekens van beton. De Atlantikwall in Europees perspectief; Ben de Vries, RCE
11.00    De Atlas van de Atlantikwall; Jaap Evert Abrahamse & Menne Kosian, RCE

11.15    Pauze

11.40    Het beheer van de sporen van de Atlantikwall; Michiel Purmer, NM;
12.00    Het beladen erfgoed van de Atlantikwall – De casus Den Haag, Rients de Boer, Leiden,                       Delft,Erasmus Universities, Richard Jansen, Universiteit Leiden; Lisanne Struckman,                          Universiteit Wageningen en Gerdy Verschuure-Stuip, TU-Delft,

12.30    Lunch

13.15    De Atlantikwall in/en de gemeente Castricum/BUCH, Anne Beeksma, gemeente Castricum;
13.30    Wandeling langs enkele restanten van de Atlantikwall
15.15    Terug in Huis van Hilde met koffie/thee
15.30    In gesprek over de toekomst van de restanten van de Atlantikwall 

16.30    Afsluiting, met aansluitend netwerkborrel

bottom of page