Contact

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

 

 

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een stichting en kent bestuursleden.
De stichting is gevestigd in Wageningen aan de Vleermuislaan nr 5 6705 DK Wageningen.  
De Stichting is opgericht op 19 september 2008 en is ingeschreven in het register van KvK Centraal Gelderland, onder nummer 0918 7179.

Het rekeningnummer van Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap is  IBAN: NL15 TRIO0 7867 7317 0 . 


In het bestuur zitten de volgende personen:


Hans Renes | voorzitter | Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen | j.renes@uu.nl


Dré van Marrewijk | penningmeester | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | drevanmarrewijk@hotmail.com

 

Patricia Braaksma | secretaris | Projectbureau Groene Hart | patriciabraaksma@hotmail.com 

 

Henk Baas | lid | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | h.baas@cultureelerfgoed.nl

 

Arne Haytsma | lid | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | a.haytsma@gmail.com

Theo Spek | lid | Rijksuniversiteit Groningen - Kenniscentrum Landschap | theo.spek@rug.nl

Jeroen Zomer | lid | MOOI Noord-Holland/Hogeschool Van Hall Larenstein | mail@jeroenzomer.nl

Maurice Paulissen | lid | Landscape historian Cultural Geography group Wageningen University | maurice.paulissen@wur.nl

​​