top of page
Zoeken
  • WatWasWaar

Einde WatWasWaar -1-


Einde WatWasWaar per 1 januari 2016 - Doorstart kadastrale kaarten bij de RCE WatWasWaar wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de website www.watwaswaar.nl vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zal zijn. De beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar krijgt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een doorstart. Nieuw thuis voor de digitale kadastrale kaarten De meest omvangrijke collectie die WatWasWaar beheert, bestaat uit scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. De fysieke originelen worden beheerd door de Regionale Historische Centra. De scans van deze collectie worden alleen binnen WatWasWaar op één plek (vrijwel geheel) landsdekkend beschikbaar gesteld. De gehele collectie scans is vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina's van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen). Op dit moment wordt hard gewerkt om dit materiaal integraal vóór 1 januari 2016 opnieuw online beschikbaar te stellen via de Beeldbank van de RCE. Overige collecties Daarnaast bevat WatWasWaar nog diverse andere collecties of "kaartlagen". Dit zijn bijvoorbeeld scans van RAF-luchtfoto's uit WOII, diverse collecties scans van historische kaarten en OAT-perceelinformatie van een aantal gedeeltes van Nederland. Met de instellingen die deze collecties hebben aangeleverd wordt overlegd wat hiermee gedaan zal worden. Van Woonomgeving naar WatWasWaar WatWasWaar is ontstaan vanuit het project De Woonomgeving. De Woonomgeving werd van 2000 tot 2003 ontwikkeld door de Vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen (DIVA), in het kader van het programma De Kleur van Nederland, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De ontwikkeling van De Woonomgeving gebeurde in samenwerking met het Kadaster en verschillende archiefinstellingen en culturele instellingen, waaronder het Nationaal Archief en de Fryske Akademie. De website van De Woonomgeving werd in september 2003 gelanceerd. In 2007 werd het beheer van De Woonomgeving overgedragen aan de Stichting Archiefprogrammatuur (projectbureau STAP), die deze doorontwikkelde tot het huidige WatWasWaar. In september 2007 werd de website www.watwaswaar.nl gelanceerd. Einde WatWasWaar Sinds 2012 wordt de website van WatWasWaar beheerd en gefinancierd vanuit het project Erfgoed & Locatie (E&L), in aanloop naar de opheffing van projectbureau STAP. Wanneer het project E&L op 31 december 2015 wordt afgerond, zal het onderhoud en beheer van www.watwaswaar.nl worden beëindigd. Derhalve zal vanaf 1 januari 2016 de website niet meer toegankelijk zijn. Binnen het project Erfgoed & Locatie zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de belangrijkste onderdelen van WatWasWaar voor de toekomst te behouden. Het in stand houden van de website behoorde niet tot de toekomstbestendige mogelijkheden. Met de overdracht van de scans van de kadastrale kaarten aan de RCE wordt het meest omvangrijke deel van WatWasWaar niet langer beheerd binnen een tijdelijke projectomgeving, maar binnen de duurzame digitale omgeving van een bestendige organisatie. De keuze voor verbeterde en toekomstgerichte houdbaarheid en bruikbaarheid van deze digitale collectie sluit aan bij de uitgangspunten van de nationale strategie voor digitaal erfgoed. Deze strategie is opgesteld door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een samenwerkingsverband binnen de erfgoedsector dat op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot stand is gekomen. In de stuurgroep van E&L zijn vertegenwoordigd: Digitaal Erfgoed Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Waag Society, de Koninklijke Bibliotheek, het Zuiderzeemuseum, Huygens ING, Oneindig Noord-Holland en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Meer informatie & vragen Meer informatie volgt zodra de scans van de kadastrale kaarten online beschikbaar zijn via de Beeldbank van de RCE. Voor vragen en opmerkingen, stuur een mail naar info@watwaswaar.nl

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page