top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Website Landschapsobservatorium


Website Landschapsobservatorium

Oog op landschap: lancering website Landschapsobservatorium

Het samenwerkingsverband LandschappenNL heeft de website www.landschapsobservatorium.nl opgericht. De site, een vindplaats voor informatie over de staat van het landschap, gaat vandaag ‘live’. Verschillende maatschappelijke organisaties werkzaam in het landelijk gebied vormen de afzender.

Steeds vaker klinkt in omgevingsplannen de erkenning door van de waarde van landschap voor ecologie en economie. Maar het landschap staat ook onder druk: versnippering, vervuiling e.d. doen afbreuk aan beleving, biodiversiteit en bedrijvigheid. Veranderingen in het landschap treden vaak geleidelijk en ongemerkt op. Zo laat het meetnet van LandschappenNL zien dat ruim de helft van de landschapselementen in Nederland achterstallig onderhoud kent. Daarmee dreigt een verlies van ruimtelijke kwaliteit.

De website is een bouwsteen van het LandschapsObservatorium Nederland (i.o.). Dit initiatief beoogt een significante bijdrage te leveren aan het monitoren van de kwaliteit van het landschap, en aan het vergroten van de publieke en politiek-bestuurlijke aandacht ervoor.

Het Landschapsobservatorium wil dergelijke ontwikkelingen zichtbaar maken en laten zien wat de staat van het landschap is. Op de website Landschapsobservatorium.nl is te zien wat waargenomen wordt in het veld, hoe het beleid voor landschap zich ontwikkelt en wat we er als samenleving zelf van vinden. Een vindplaats voor professionals en geïnteresseerde burgers.

Een grotere maatschappelijke aandacht voor landschap is nodig. De samenwerking tussen betrokken maatschappelijke organisaties biedt daarvoor een vruchtbare grondslag.

Voor nadere informatie:

Hank Bartelink: directeur LandschappenNL 06 539 793 82

Sascha van Breukelen: hoofd Communicatie LandschappenNL 06 420 655 33

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page