top of page
Zoeken
  • Probos

Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?


Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?

een bijeenkomst die PROBOS organiseert.

U bent van harte welkom op woensdag 27 januari 2016 voor de kennisbijeenkomst “Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?” Naast een inhoudelijke plenaire sessie gaan we aansluitend het potentiële biomassaveld in en brengen we een bezoek aan het bedrijf van kalverhouder Stefan Bekkers die via een biomassaketel de warmtevraag van het bedrijf voorziet.

De agrarische sectoren zoals kalverhouderij, vleeskuikenhouderij, varkenshouderij, champignonteelt en tuinbouw hebben een grote warmtevraag. Hier ligt een groot potentieel voor toepassing van houtige biomassa voor kleinschalige warmteopwekking via biomassaketels. Door de inzet van houtige biomassa wordt bijgedragen aan de duurzame energiedoelstellingen van het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en kunnen de agrarische sectoren toewerken naar energieneutraliteit. Daarnaast helpt het aanspreken van dit potentieel tot meer inzet van houtige biomassa uit natuur, bos, landschap en biomassateelten en is om deze reden ook aantrekkelijk voor de bos- en houtsector. Het rendement van de biomassaketels staat of valt met de inzet van kwalitatief goede houtige biomassa tegen een betaalbare prijs. Hierbij is de vraag of de teelt van houtige biomassa in de vorm van snel groeiend hout (korte omloopteelten (KOH), functionele landschapselementen en erfbeplanting) of miscanthus (Olifantsgras) een interessante en haalbare optie is. In de agrarische sectoren zijn inmiddels al diverse biomassa ketels geïnstalleerd, maar veel bedrijven twijfelen nog of zij de stap van fossiel (aardgas of propaan) naar bio-energie zullen maken. De twijfel komt vaak voort uit onbekendheid en het ontbreken aan onafhankelijke feitelijke informatie zowel over de werking van de ketels als de teelt van (eigen) biomassa. Tijdens deze bijeenkomst gaan we specifiek in op de teelt van houtige biomassa. In de Zuidelijke Baronie is een groep kalverhouders samen met de ANV de Baronie een coöperatie aan het vormen om een een lokale biomassaketen te organiseren. Zij bekijken hierbij de mogelijkheid om tijdelijk beschikbare (gemeente) gronden in te zetten voor biomassateelt. Desbetreffende case staat in deze bijeenkomst centraal. Deze bijeenkomst is voor iedereen die kennis wil maken met de inzet van houtige biomassa op het bedrijf, die houtige biomassa zou kunnen leveren/ levert, die landschapselementen onderhoudt/ wil gaan onderhouden, die tijdelijk gronden ter beschikking heeft om houtige biomassa te telen (van overhoek tot voorbestemde bedrijfsterreinen), die het erf heeft ingericht of wil gaan inrichten met functionele erfbeplanting.

Datum: Woensdag 27 januari 2016; 13.00 - 16.00 uur

Locatie: De Schakel, Kerkstraat 10, 5126 GD Gilze Rijen Programma en opgeven: zie de agenda, 27 januari 20167 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page