top of page
Zoeken
  • Probos

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’


Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een grote rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els.

De transitie naar hernieuwbare energie heeft ook impact op de ruimtelijke inrichting van Nederland. het actuele maatschappelijk debat over de plaatsing van windmolens laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Ook energieplantages zullen impact hebben op het landschap. Om een goede ruimtelijke inpassing van energieplantages te stimuleren is Probos in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten gestart met het project ‘energieplantages als ontwerpopgave’. Binnen dit project worden instrumentaria ontwikkeld zoals een locatiewijzer voor energieplantages. Daarnaast worden er vier masterclasses georganiseerd waarbij voor concrete cases (gebieden) ontwerpen worden gemaakt voor energieplantages in uiteenlopende settings en functiecombinaties. In de masterclasses worden ontwerpers en terreinbeheerders uitgedaagd om te komen tot inspirerende en functionele ontwerpen. Voorafgaand aan de masterclasses wordt er op 16 februari 2016 in het Biesbosch Museum in Werkendam een werkbijeenkomst georganiseerd, waarbij de eerste resultaten van het project worden gepresenteerd. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst, én aan een van de daaropvolgende masterclasses die plaatsvinden in week 9 en 10. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen ontwerpprincipes gepresenteerd en aangescherpt worden, en worden tevens de masterclasses nader toegelicht. U kunt zich tijdens of na afloop van de bijeenkomst aanmelden voor een van de masterclasses.

Datum: Dinsdag 16 februari 2016;

Locatie: Werkendam, Biesbosch Museum; Programma en opgeven: zie agenda 16 februari.6 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page