top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Militair erfgoed op de kaart


Vrijdagmiddag 19 februari 2016 is op de Wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap de nieuwe kaart van het militaire Landschap gepresenteerd.

Deze kaart laat de landschappelijke samenhang zien tussen historische militaire linies, gebouwen en inundatiegebieden.

De kaart brengt niet alleen lijnelementen (linies) en objecten (bunkers, forten, schansen, etc.) in beeld, maar toont ook inundatiegebieden; plekken die in tijden van oorlog onder water konden worden gezet. Door op een lijnelement, puntlocatie of object te klikken verschijnt er een pop-upvenster met meer informatie. Deze kaart is een levend document en wordt de komende tijd met behulp van specialisten en andere betrokkenen aangevuld met relevante informatie, links en fotomateriaal. het adres van de kaart is: http://landschapinnl.nl/militaire-landschapskaart

Wat levert het op

Deze kaart is de meest uitgebreide inventarisatie van elementen in het Nederlandse militaire landschap tot nu toe. Bijzonder aan dit type landschap is dat het voornamelijk om ruimtelijke ensembles gaat die zich over gemeente- en provinciegrenzen uitstrekken. Kenmerkend is de ruimtelijke kwaliteit. Zo mocht er in de omgeving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie beperkt worden gebouwd om een vrij schootsveld te behouden. Dit resulteerde in een fraai open landschap met hier en daar wat houten bebouwing. Deze kaart helpt gemeenten, provincies en het Rijk om de cultuurhistorische waarde van dit soort landschappen scherp te krijgen, keuzes te maken bij transformatie en gebiedsontwikkeling en te bepalen welke objecten en gebieden bescherming nodig hebben. Ook geeft dit overzicht een aanzet tot verder onderzoek naar perioden waar tot nu toe nog niet veel over bekend is, zoals het militaire erfgoed uit de Koude Oorlog.

Gebruik van de kaart

Deze kaart is door een brede doelgroep te gebruiken, van erfgoedprofessionals, beleidsmakers en ontwerpers tot geïnteresseerde bewoners. De kaart is ook als view- en een downloadservice (WMS en WFS) beschikbaar. Informatie hierover is te vinden in het Nationaal Georegister. Deze kaart is primair een landschapskaart. Er is ook een kaart die een overzicht biedt van de (verwachte) archeologische resten van militair erfgoed. Deze is beschikbaar op de website www.ikme.nl.

Door wie

Deze kaart is ontwikkeld in het kader van het programma Visie Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is onderdeel van de Landschapsatlas, die momenteel volop in ontwikkeling is. Deze atlas omvat digitaal kaartmateriaal, met informatie over de genese en ordening van de Nederlandse cultuurlandschappen en de daarin voorkomende karakteristieke structuren en elementen. De themakaarten die in het kader van de Landschapsatlas worden ontwikkeld, worden op deze website gepubliceerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed faciliteert ook het Platform Verdedigingserfgoed van de 20e eeuw. Dit platform onderzoekt het militaire erfgoed van de 20e eeuw en heeft een grote rol bij de doorontwikkeling van de Militaire landschapskaart.

37 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page