top of page
Zoeken
  • Probos

Gezocht: pilotlocaties voor het combineren van wateropgaven met biomassateelt


Gezocht: pilotlocaties voor het combineren van wateropgaven met biomassateelt


In het kader van klimaatadaptatie kent Nederland diverse wateropgaven om Nederland meer klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Anderzijds is er vanuit energieopwekking en uit de biobased economy een toenemende vraag naar houtige biomassa merkbaar. De productie van houtige biomassa kan een verdienmodel zijn voor natuureigenaren in Nederland.

Probos heeft daarom in opdracht van het Ministerie van I&M en Innovatie Agro & Natuur (onderdeel van het Ministerie van EZ) twee concept-combinaties geformuleerd waarbij waterveiligheid en winstgevende teelt van houtige biomassa gecombineerd kunnen worden. Nu zoeken we naar investeerders en pilotlocaties waar biomassateelt met wateropgaven kunnen worden gecombineerd. Op basis van een deskstudie en workshops met deskundigen heeft Probos twee kansrijke combinaties geselecteerd:

  • Biomassateelt in waterbergingen

  • Biomassateelt in combinatie met golfbreking bij waterkeringen en oevers. Wat zoeken wij? Concreet wordt er gezocht naar de volgende typen locaties waar eventueel aanleg van biomassaplantages met korte omloop hout mogelijk is: •Waterbergingen met in de zomer een maximale inundatieperiode van 2 maanden; •Rivierdijken in de benedenrivieren met significante golfoploop (voldoende strijklengte); •Meren en plassen waar problemen zijn met afkalving of sliberosie. Aanvullende criteria zijn: • De locaties moeten ruimte bieden aan minimaal 1 hectare (liefst aaneengesloten) aanplant van korte omloop hout; • De locaties zijn minimaal 10 jaar beschikbaar als pilotlocatie; • De terreineigenaar is bereid om mee te werken aan monitoring en verder onderzoek van pilotlocaties; • De terreineigenaar is in de positie om zelf te kunnen (mee) investeren in de aanleg van de pilot. Wat bieden wij? • Een solide concept voor extra verdiencapaciteit van waterbergingsgebieden en rivierdijken, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van IenM en Innovatie Agro & Natuur; • Voor de meest geschikte locaties: een korte analyse van de technische haalbaarheid en de globale kosten en baten, zodat er een helder plan van aanpak kan worden opgesteld; • Indien gewenst: een nadere toelichting over biomassateelt in combinatie met de genoemde wateropgaven. Waarom de combinatie? Internationale scenariostudies voorspellen een tekort aan houtige biomassa op de middellange termijn. Daarom is het ook binnen Nederland van belang om te kijken naar mogelijkheden voor biomassateelt in korte omloop met soorten als wilg, populier of els. Wanneer biomassateelt kan worden gecombineerd met het realiseren van wateropgaven ontstaan er interessante win-win situaties. Niet alleen wordt het realiseren van wateropgaven gecombineerd met de productie van een hernieuwbare grondstof of brandstof en daarmee het bijdragen aan CO2-reductie. Ook ontstaan er kansen voor verbetering van het rendement in het beheer van (natuur-)gebieden (als gevolg van biomassaopbrengsten) en de versterking van natuurlijke, recreatieve en landschappelijke waarden. Contact en meer informatie Heeft u een pilotlocatie ter beschikking voor deze functiecombinatie of kent u mogelijk geschikte locaties of partners, neem dan contact op met Joyce Penninkhof, joyce.penninkhof@probos.nl, tel. 0317-466557.


26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page