top of page
Zoeken
  • Mr. Michiel P.L. Adriaansen Secretaris De

Colloquium Karel Leenders


De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ organiseert ter ere van haar lid Karel Leenders op 10 juni a.s. een colloquium waar zijn bijdragen aan de geschiedschrijving in de schijnwerpers worden gezet. Namens het bestuur van de vereniging nodigen we u hiervoor graag uit. Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, stuur dan voor 5 juni 2016 een e-mail naar secretariaat@deoranjeboom.nl o.v.v. ‘Colloquium Karel Leenders’ en uw naam. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarvan zijn er drie voor rolstoelen geschikt. Mocht dit voor u van toepassing zijn, informeer ons hierover bij de aanmelding. Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Eerst na ontvangst daarvan is uw aanmelding definitief. We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Programma:

13.30 Inloop met koffie en thee;

14.00 Welkom door de voorzitter van De Oranjeboom;

14.05 Opening door drs. Jeroen Grosfeld, dagvoorzitter;

14.10 Historische geografie: Uitdijende werelden in een regionale context; Karel Leenders’ werk nader beschouwd door em. prof. dr. Jelle Vervloet;

14.35 Geschiedenis: Vijftig jaar geschiedschrijving van West-Brabant door dr. Ton Kappelhof;

15.00 Pauze;

15.30 Cartografie: Het landschap verkend; kaarten en landschappen in West-Brabant (16e-19e eeuw) door prof. dr. Hans Renes;

15. 55 Archeologie: Doornikse kalksteen en de stedelijke ontwikkeling van Breda rond 1300 door drs. Guido van den Eynde;

16.20 Landschap: Het landschap als historische bron door dr. Karel Leenders.

16.45 Borrel ter afsluiting


26 weergaven0 opmerkingen
bottom of page