top of page
Zoeken
  • bestuur Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Programma Zomermiddag NHC


Het bestuur van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodigen u van harte uit voor de zomermiddag vrijdag 1 juli 2016 die als onderwerp heeft:

Cultuurhistorisch groen erfgoed in oude bossen, heggen en houtwallen. De aanleiding van deze bijeenkomst is het beschikbaar komen van het volledige onderzoek van Bert Maes in de Landschapsatlas.

Plaats en tijd

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Rijksdienst in Amersfoort, Smallepad 5. Het programma begint om 13:00 uur, natuurlijk bent u eerder welkom. Voor thee en koffie wordt gezorgd. Ook ons restaurant is beschikbaar voor een lunch.

Opgeven

U kunt zich niet meer voor deze dag opgeven: de zaal is inmiddels geheel vol! Dank voor uw interesse en wellicht tot een volgende keer.

Programma

13:15 uur Bert Maes: de cultuurhistorische waarden van struiken en bomen. Bert Maes is ecoloog, cultuurhistoricus en specialist op het gebied van inheemse bomen en struiken. Hij houdt zich bezig met cultuurhistorie van bomen, bossen, parken, buitenplaatsen en spontane stadsnatuur en watervegetaties. Samen met Emma van den Dool ontwikkelde hij een methode om de autochtoniteit van bomen en struiken op te sporen en deze in kaart te brengen. Ecologisch Adviesbureau Maes beheert een omvangrijk archief van deze groeiplaatsen. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is dit archief nu ontsloten in de Landschapsatlas. Op deze bijeenkomst wordt deze bijzondere kaartlaag gepresenteerd.

Joukje Buiteveld werkt bij het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen Binnen het CGN houdt zij zich bezig met behoud en het stimuleren van duurzaam gebruik van de genetische diversiteit van onze inheemse boom- en struiksoorten. Een van de taken van het CGN is Staatsbosbeheer ondersteunen in het beheer van de collecties van inheemse bomen en struiken om zo tot een optimale instandhouding en genetische samenstelling te komen.

14:15 uur Paul Van den Bremt: Gebruik en nut van historisch plantmateriaal.

Paul van den Bremt is verbonden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse evenknie van de RCE, hij is gespecialiseerd in de relatie van planten en hun historische gebruik.

14:45 uur pauze

15:15 uur Martijn Boosten: Beheer van oud bos.

Martijn Boosten is projectleider bij Stichting Probos. Probos ontwikkelt nieuwe kennis, methoden en producten en draagt dit vervolgens actief over aan personen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bosbeheer en de bosketens.

Robert Ceelen, heeft met zijn Bureau Elfenboom een uniek computer gestuurd werkplan ontwikkeld voor cultuurhistorisch en ecologisch beheer op maat.

16:15 uur Piet Bremer: Oude boskernen in Overijssel.

Piet Bremer is werkzaam bij de Provincie Overijssel en doet wetenschappelijk onderzoek naar oude bossen, op grond van oude kaarten, indicatoren van oude bossen en historisch beheer. De daarbij behorende database is sinds kort afgerond, wat betekent dat er met de GIS analyse begonnen wordt. Piet presenteert de eerste resultaten.

Henk Baas is hoofd van de afdeling Landschap van de Rijksdienst en programmaleider levend Landschap van Visie Erfgoed en Ruimte (VER). Een van de projecten in Levend Landschap is de Landschapsatlas.

17:00 borrel

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page