Zoeken
  • NHC

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer


Veldwerkplaatsen cultuurlandschap: agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

In de komende maanden worden vanuit het Deskundigenteam Cultuurlandschap een achttal Veldwerkplaatsen rondom de vier leefgebieden binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer georganiseerd. Deze Veldwerkplaatsen gaan onder ander over: akkervogels, beheer/biodiversiteit kruidenrijk en nat grasland, slotenbeheer en beheer landschapselementen. De eerste Cultuurlandschap veldwerkplaats is op 14 juni: Open grasland, beheer kruidenrijk en vernat grasland.

Houd www.veldwerkplaatsen.nl in de gaten of meld u aan voor de veldwerkplaatsen nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte van de nieuwste data. info@veldwerkplaatsen.nl


2 keer bekeken0 reacties

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: a.haytsma@gmail.com

​​​

© 2015 NHC