top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Berno Strootman en Daan Zandbelt nieuwe Rijksadviseurs


Per 1 september vormen landschapsarchitect Berno Strootman en architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade het College van Rijksadviseurs.

Berno Strootman is door de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam benoemd en Daan Zandbelt door de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz.

Beiden dragen de titel Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. Op 31 augustus vindt in het Armamentarium in Delft de feestelijke overdracht plaats van het oude naar het nieuwe College. Het College van Rijksadviseurs (CRa) is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd, integraal en vanuit een ontwerpende achtergrond adviseert over nationale ruimtelijke inrichtingsvraagstukken. Urgente ruimtelijke thema’s, zoals leegstand en transformatie, mobiliteit en de energietransitie komen aan bod. De Rijksbouwmeester is voorzitter van het CRa en het huidige College bestaat behalve Floris Alkemade uit Eric Luiten en Rients Dijkstra. De afgelopen jaren bracht het CRa een groot aantal adviezen uit over onder meer de afstoot van rijksvastgoed, de transformatie van ringwegen, nationale parken 2.0 en de nationale omgevingsvisie. Bovendien hebben de collegeleden zitting in diverse Kwaliteitsteams.Het rijksadviseurschap betreft een part-time aanstelling van twee dagen per week. Beide nieuwe Rijksadviseurs blijven daarnaast werkzaam voor hun eigen bureaus.

Berno Strootman Berno Strootman (1961) is oprichter en directeur van Strootman Landschapsarchitecten en heeft ruime ervaring als ontwerper met een breed scala aan ruimtelijke opgaven. Hij heeft gewerkt aan strategische opgaven en het vertalen daarvan naar concrete maatregelen. Hij heeft bovendien gewerkt aan een groot aantal water-gerelateerde opgaven, variërend van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, integrale beekherstelopgaven voor waterschappen en stedelijke opgaven met een belangrijke watercomponent. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het ontwerpen van parken en landgoederen, natuurontwikkeling, en stedenbouwkundige plannen. Het omgaan met cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen is voor hem een belangrijk aandachtspunt. Strootman was van 2006-2010 voorzitter van de Adviescommissie Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Hij is bovendien regelmatig lid van jury’s, is supervisor, gastdocent, publiceert over landschapsarchitectuur en heeft met zijn bureau diverse prijzen gewonnen. Daan Zandbelt Daan Zandbelt (1975) is architect, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Vanuit Rotterdam werkt hij aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies. Eerder had Daan Zandbelt samen met Rogier van den Berg het bureau Zandbelt&vandenBerg. Naast zijn werk bij De Zwarte Hond, is hij momenteel verbonden aan de Van Eesterenleerstoel voor Regionaal Ontwerp aan de TU Delft. Voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2016 gaf hij leiding aan het Projectatelier Rotterdam. Ook maakte hij deel uit van het curatorenteam van de IABR.


10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page