top of page
Zoeken
  • Hilde Huizinga, Peredour

Oogst, aankondiging


CURSUS Oogst van het landschap

Voor het eerst wordt in Nederland een cursus gegeven om onze groene cultuurhistorische elementen te kunnen behouden.

Dat is nodig want nog maar ongeveer 3% van de eeuwenoude Nederlandse landschapselementen staat overeind. Veel cultuurhistorisch groen sneuvelt omdat men het niet herkent en niet weet hoe ermee om te gaan. Al te vaak wordt er natuurbeheer op losgelaten, of wordt om veiligheidsredenen dat oude hout gewoon weggekapt. Zonde, want met ander beheer valt het vaak wel te behouden.

Voor wie

Vooral beroepsgroepen die aan het landschap werken, zijn uitdrukkelijk uitgenodigd voor deze cursus: beheerders, landschapsarchitecten, bestuurders van de groene ruimte en particulieren. Ook studenten van het groene onderwijs zijn welkom. U leert het waarom achter het landschap en krijgt inzicht in de gehanteerde technieken. Immers alles is vroeger aangelegd om er van te kunnen oogsten. Er zal een wereld van onvermoede landschapselementen voor u opengaan.

Vijf werkdagen

In drie dagen wordt u ingewijd in de landschapselementen. Iedere lesdag een andere grondsoort. Er zal een dag worden besteed aan herkenning + en aanleg en beheer van de landschapselementen op de zandgronden. Eén dag handelt over typische elementen op de klei- en duingebieden en één dag over de elementen die we op het veen aantreffen. De laatste twee dagen gaan we het veld in. Met voorbeelden waar het goed ging en voorbeelden waar de zaak is vernield. Tijdens deze dagen ook een introductie in teelttechnieken en de beredeneerde snoeiwijze, de basis voor meer oogsten van (fruit)bomen. U krijgt de basisprincipes aangereikt van de technieken die het mogelijk maken veel meer van eigen grond te gebruiken.

De cursus wordt door verschillende vaklieden gegeven.

Waar gaat het over

We gaan per grondsoort onder meer in op herkenning en beheer van boom- en struiksoorten en de cultivars die iets opleveren. En we behandelen de vele vormen van heggen en wallen, solitaire bomen en bosjes, boomgaarden, houtwallen, singels, lanen, paden, landbouw en natuur, dijken, viswater, sloten en rietland, beschoeiingen, hekken kades, rietkragen en vergeten oude elementen.

Wat levert het op

Het worden zware dagen, maar na het volgen van deze cursus zult u beslist anders naar het landschap kijken en veel meer verrassends zien dan tevoren. U voorkomt verminking van de bijzondere Nederlandse elementen, u maakt betere beheerplannen, u kunt uw omgeving voor bewoners en toerisme aantrekkelijker maken en u benut de omgeving en dat is een stuk duurzamer.

U beheerst de technieken lang niet volledig, maar u weet wel waar het om draait.

Voor degenen die meer willen weten over een aspect zoals bijvoorbeeld: snoeimethoden, boom- en struiksoorten, vlechttechnieken in het veld, fruit, bouwen met eigen grondstoffen etcetc., zal worden doorverwezen naar cursussen gegeven door enkele nog bekwame specialisten.

Locatie

In ieder geval op het Wellantcollege in Houten. Wellicht op meer plaatsen.

Groepsgrootte per cursus

10-16 personen

Start

Voorjaar 2017

Kosten

De kosten zijn nog niet geheel duidelijk, maar we proberen het laag te houden. Het bedrag zal tussen de 400 en 700 euro liggen. Lesmateriaal: €70

23 weergaven0 opmerkingen
bottom of page