top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Water, erfgoed en ruimte


Op 23 november vindt het symposium ‘Water, erfgoed en ruimte'. Historische oplossingen als inspiratie voor wateropgaven’ plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De dag laat adviseurs, projectleiders en omgevingsmanagers van Deltaprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies zien hoe zij het verleden als inspiratiebron kunnen gebruiken in wateropgaven.

Het Deltaprogramma heeft als doel Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en het land klimaatbestendig in te richten. De ruimtelijke impact van deze opgave is enorm. Hoe kunnen we daarbij profiteren van de lessen uit het verleden en van de geschiedenis van ons waterlandschap?

Tijdens het symposium wordt de handreiking ’Water, erfgoed en ruimte’ gepresenteerd die laat zien hoe bij projecten voor zee en kust, grote wateren en rivieren historische oplossingen opnieuw bron van inspiratie kunnen zijn. Ook zijn er verschillende workshops die ingaan op praktijksituaties en is er een pop-up tentoonstelling met kunstwerken uit onze Rijkscollectie die de actuele wateropgaven in perspectief plaatsen.

Programma 9.30 - 10.00 Ontvangst en registratie 10.00 - 10.05 Welkom door dagvoorzitter Andrea van Pol 10.05 - 10.20 Première film ‘Nederland waterland’ Interview door dagvoorzitter met Jacqueline Lijs, projectleider filmproductie, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en Ellen Vreenegoor, programmamanager Eigenheid en Veiligheid: zee, kust en rivieren, RCE 10.20 - 10.35 Uitdagingen waterbeheer Interview door dagvoorzitter met Richard Jorissen, programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma, Willem-Jan Goossen, programmamanager Ruimtelijke Adaptatie, Roelof Bleker, dijkgraaf waterschap Rivierenland 10.35 - 10.50 Nederland waterland, van alle tijden door Ellen Vreenegoor 10.50 - 11.00 Overhandiging handreiking ‘Water, erfgoed en ruimte’ door Susan Lammers, directeur Kennis en Advies RCE aan Richard Jorissen, Willem-Jan Goossen en Roelof Bleker 11.00 - 11.15 Pauze 11.15 - 11.35 Schizofrene relatie Nederland met water door Menne Kosian, specialist ruimtelijke analyse, RCE 11.35 - 12.00 Nieuwe waterlandschappen - ontwerpen in traditie door Ronald Rietveld, RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances) 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 14.00 Workshopronde 1 14.00 - 15.00 Workshopronde 2 15.00 - 15.30 Plenaire terugblik 15.30 - 16.00 Ruimtelijke kwaliteit wateropgaven door Berno Strootman, landschapsarchitect en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving 16.00 - 17.00 Afsluiting en borrel

Workshops De bijeenkomst biedt de gelegenheid om aan twee van onderstaande workshops deel te nemen. Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven.

Deltawerken, ontwerpen met land en zee Hoe kunnen in toekomstige ontwerpen de karakteristieken van de Deltawerken en het omliggende gebied behouden worden?

Zutphen blijft trouw aan de rivier Hoe kunnen riviersteden hun erfgoed inzetten bij wateropgaven?

Gebiedsagenda IJsselmeer Hoe kan het verhaal van het gebied benut worden om te komen tot oplossingen die bijdragen aan waterveiligheid, maar ook aan recreatie?

Veilige dijken in het rivierengebied Workshop waterschap Rivierenland

Leven met water, verbinding water en ruimte met cultuurhistorie Workshop programma Ruimtelijke Adaptatie

Nederland waterveilig: toen, nu en in de toekomst Workshop Hoogwaterbeschermingsprogramma

Aanmelden en kosten De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via dit formulier: http://cultureelerfgoed.nl/node/2443

Locatie Smallepad 5, 3811 MG, Amersfoort

Informatie Esther Duine, Communicatie adviseur programma Visie Erfgoed en Ruimte e.duine@cultureelerfgoed.nl Twitter symposium Water, erfgoed en ruimte: #NLWaterland

47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page