Zoeken
  • NHC

Polderboezemsysteem drager van laaglandidentiteit


Inge Bobbink, promovendus en universitair hoofddocent landschapsarchitectuur aan de TU Delft, pleit voor meer zichtbaarheid en samenhang van het polderboezemsysteem. De cultureel-historische waarde en de landschaps-architectonische kwaliteit gaan anders verloren, en daarmee de laagland-identiteit. Inge Bobbink is op 11 oktober 2016 op dit onderwerp bij de TU Delft gepromoveerd. Een korte samenvatting staat op de website. Het proefschrift is te vinden in de digitale databank van de TU Delft.


30 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC