top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Symposium Groen Erfgoed LEEFT


Symposium over het behoud en de toekomst van ons groen erfgoed 23 maart 2017 Weurt, gemeente Beuningen.

Er is weer een levendige belangstelling voor de cultuurhistorie van ons landschap.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft dit jaar een forse impuls gegeven om groen erfgoed letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. De kaart ‘groen erfgoed’ laat haarscherp zien hoe weinig groen erfgoed Nederland nog heeft. Veel relicten in oude bossen, heggen en houtwallen die ernaar verwezen zijn reeds verdwenen door schaalvergroting in de landbouw of verandert landgebruik.

Een wettelijke status om waardevolle groene elementen te beschermen is er niet en vaak worden ze gezien als ‘obstructieve beplanting’ of verdwijnen ze door verkeerd beheer.

Het behoud van hetgeen nog rest moet de hoogste prioriteit krijgen.

Want Groen Erfgoed kent vele toepassingsmogelijkheden. Naast de cultuurhistorische waarden, behoud van biodiversiteit en genenbronnen vormt recreatie een belangrijk aspect. Sinds kort wordt ook steeds duidelijker dat landschapselementen als heggen, houtwallen en houtsingels een belangrijk onderdeel vormen van duurzame landbouw.

Behoud van groen erfgoed vraagt inzet op diverse fronten. Op drie daarvan willen we tijdens het symposium Groen erfgoed LEEFT onze pijlen richten. Het onderhoud en beheer van cultuurhistorische landschapselementen, wet- en regelgeving die thans onvoldoende bescherming biedt en tot slot moderne toepassingsmogelijkheden gebaseerd op kennis van vroeger.

Enkele inspirerende sprekers leiden deze drie, deels verweven, thema’s in. Zij zullen hun presentaties met praktijkvoorbeelden illustreren. Daarnaast is er ruim de tijd voor discussie en het uitwisselen van ervaring. Onze missie: levend groen erfgoed.

Programma

09.00 -09.15 Ontvangst

09.15-09.30 introductie door dagvoorzitter: Henk Kieft 09.30 - 10.30 presentaties, eerste ronde. 10.30 - 10.45 Pauze

10.45 - 12-30 presentaties, tweede ronde.

12.30-14.00 Lunch

14.00 - 15:00 presentaties, derde ronde.

15.10-15.30 Pauze

15.30 - 16.00 laatste presentatie.

16.00 - 16.30 plenaire afsluiting door Henk Kieft.

Met medewerking van: St. Heg & Landschap, Centrum voor Groen Landschappelijk Erfgoed, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland en de Gemeente Beuningen.

Schrijf je in voor het symposium op: www.hegenlandschap.nl/contact . Neem voor informatie of vragen contact op met Robert Ceelen: 06 53 50 56 84 , E - r.ceelen@hegenlandschap.nl .

118 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page