top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Maakbaar Landschap, tussen herinnering en belofte


Maakbaar Landschap, op zoek naar de balans tussen herinnering en belofte

Jaarlijks symposium over de verbinding tussen natuur en erfgoed, organisatie Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hoe verbinden we erfgoed en natuur met duurzame energie, infrastructuur, regionale economie en een toekomstbestendige en bereikbare woon- werkomgeving? Welke landschappelijke kwaliteit willen we in Nederland behouden en ontwikkelen? Dit zijn niet alleen de centrale vragen uit de Nationale Omgevingsvisie, het zijn ook de kernvragen tijdens deze bijeenkomst. We nodigen u van harte uit dit symposium op woensdag 21 juni in Amersfoort bij te wonen.

Vertrekpunt van deze middag is het onderzoek van landschapsarchitect Henk van Blerck. Hij doet onderzoek naar de kwaliteit van het landschapsontwerp in de periode 1945-1970, waarin grote maatschappelijke opgaven hebben geleid tot enorme landschappelijke veranderingen. Op dit moment staan we weer voor grote ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen, welke opnieuw tot grote aanpassingen in onze (woon)omgeving gaan leiden. Hoe kunnen we de strategische opgaven zo goed mogelijk vanuit landschap begeleiden en sturen?

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren dit symposium gezamenlijk. We hopen op 21 juni zo’n 140 professionals te verwelkomen die zich inzetten voor een waardevolle leefomgeving, waarbij de verbinding tussen verleden en toekomst de centrale opgave is.

De presentaties van de verschillende sprekers - alsmede het filmpje Het Groene Maatpak - staan nu beschikbaar op https://cultureelerfgoed.nl/node/2790

Met vriendelijke groeten,

Sylvo Thijssen, directeur Staatsbosbeheer Cees van ’t Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer informatie Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Stel ze aan Congresbureau RCE, Letty Spieker: congresbureau@cultureelerfgoed.nl of M 06 201 366 90


44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page