Zoeken
  • Yolt IJzerman

Sprengenbeken


De Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en Beken organiseert op 22 juni, tussen 13 en 17 uur een symposium met als titel:

De Veluwe sprenglevend? Water stroomt niet vanzelf

Het symposium is in principe besloten, maar belangstellenden kunnen zich melden bij info@sprengenbeken.nl.

Tijdens het symposium staan de Veluwse sprengen centraal: de vele kunstmatige bronnen die kenmerkend zijn voor veel beken op de Oost- en Zuid Veluwe.

Sprengenbeken zijn belangrijk vanwege hun ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarde. We stellen echter vast dat er een spanningsveld bestaat tussen deze waarden, vooral tussen de ecologie en de cultuurhistorie.

Tijdens het symposium worden de verschillende aspecten belicht en worden oplossingen verkend die relevant zijn voor beleid en beheer (bij voorbeeld N2000 en erfgoedbeleid).

Gerenommeerde sprekers belichten vanuit hun vakgebied het thema: prof. Hans Renes, (historisch geograaf, UU), prof. Flip Witte (geohydroloog, VU) en prof. Piet Verdonschot (aquatisch ecoloog, WUR) en Dr. Michiel Flooren (vrijetijdseconomie, Saxion). Prof. Jos Bazelmans (archeologisch erfgoed, VU en RCE) is dagvoorzitter.

Nadere informatie: info@sprengenbeken.nl of 06-53766999, Yolt IJzerman.

#spreng #beek

39 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: a.haytsma@gmail.com

​​​

© 2015 NHC