top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Panorama Landschap


Vandaag, 21 juni 2017, wordt Panorama Landschap gelanceerd. Hiermee wordt aan de hand van 78 karakterschetsen de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap uiteengezet.

Nederland telt twaalf provincies en ongeveer vierhonderd gemeenten. Om de diversiteit van het landschap te laten zien, is juist het schaalniveau tussen provincie en gemeente interessant. Hier is gekozen voor 78 regiobeschrijvingen en een artikel over de grote wateren. Deze karakterschetsen bevatten geen waardering van het landschappelijke erfgoed, of een uitputtende inventarisatie van allerlei elementen en patronen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de wordingsgeschiedenis van het landschap: van de prehistorie tot nu. Panorama Landschap is een instrument voor ruimtelijke planvorming. Maar dat is niet alles: de regionale karakterschetsen bieden kennis over de eigen leefomgeving, zodat iedere betrokken bewoner kan meepraten over ontwikkelingen in zijn of haar regio.

Bekijk Panorama Landschap op Landschapinnl.nl. Klik op de kaart om de regiobeschrijvingen te lezen.

Panorama Landschap maakt onderdeel uit van een project waarmee het Nederlandse cultuurlandschap thematisch in kaart wordt gebracht. Deze digitale atlas is nog volop in ontwikkeling. Al het kaartmateriaal wordt gepubliceerd op het portal Landschapinnl.nl. Hier zijn inmiddels al themakaarten te vinden over verstedelijking, groen erfgoed en militaire verdedigingswerken.


47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page