top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Geschiedenis van het Elspeterbos


Op zaterdagmiddag 2 september om 15.00 uur zal in het Kulturhus aan de Nachtegaalweg in Elspeet de presentatie plaatsvinden van een nieuw boek getiteld:

“ Het Elspeterbos – verleden, heden en toekomst van een oud malenbos”.

Dit boek verschijnt naar aanleiding van het feit dat de familie van Beuningen in 1917, dus nu 100 jaar geleden, het Elspeterbos kocht van de oorspronkelijke eigenaren van het bos: de kerk/pastorie en de geërfde boeren in Elspeet.

De auteurs Peter Veen, Bert Maes en Emma van den Dool hebben onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het bos en het blijkt dat die geschiedenis teruggaat tot omstreeks de stichting van de parochie van Elspeet rond het jaar 1100 door de Sint Paulusabdij in Utrecht. Het bos krijgt de status van een malenbos, dat betekent dat de malen gezamenlijk eigenaren waren van het bos. De kerk en de pastoor hadden een recht van 25% van de opbrengst van het bos. Na de reformatie gaan deze rechten over op de dorpskerk en de dominee van Elspeet. Deze geschiedenis is ontleend aan enkele oude malenboeken uit het jaar 1595. In 1917 wordt het Elspeterbos publiek verkocht en de familie van Beuningen ziet mogelijkheden om een fraai jachtgebied te verwerven. Bij de verkoop wordt echter bepaald dat de bewoners van Elspeet een vrije toegang tot het bos moeten behouden.

Tijdens deze presentatie-middag zullen de twee auteurs Peter Veen en Bert Maes ingaan op de inhoud van het boek. Naast de geschiedenis zal ook aandacht besteed worden aan de huidige betekenis van het bos en aan de mogelijkheden voor de toekomst. Na deze inleidingen zullen de eerste exemplaren worden aangeboden aan mevr. M. Kraaijeveld van Hemert-Peterich, kleindochter van George van Beuningen, en aan burgemeester B. v. d. Weerd. Beiden zullen kort reageren op de uitgave van het boek. Daarna is er gelegenheid een drankje te drinken, dat u wordt aangeboden wordt door de familie van Beuningen.

De middag staat onder leiding van de plaatselijke predikant van de Elspeetse dorpskerk, ds. M. van Kooten. De middag is vrij toegankelijk en begint om 15.00 uur.

Na afloop van de bijeenkomst kan een exemplaar van het boek worden gekocht.

243 weergaven0 opmerkingen
bottom of page