top of page
Zoeken
  • Mireille Dosker

Duurzaam beheer veenweiden


Welke mogelijkheden zijn er voor duurzaam beheer van veenweiden als waardevol cultuurlandschap?

Dit onderzoek focust vooral op de vraag welke rol cultuurhistorie en erfgoedbeheer spelen bij het beheer van veenweidelandschappen. Hierbij blijven de belangen op het gebied van economie, natuur, landschap, waterbeheer en milieu nadrukkelijk in beeld. De cultuurhistorische waarden en het huidige gebruik van veenweidelandschappen in Laag Holland worden onder de loep gelegd aan de hand van bureauonderzoek, interviews en discussiemiddagen met betrokkenen. Voor beheermogelijkheden is een vergelijking gemaakt van de aanpak in gelijksoortige gebieden in Engeland, Frankrijk en Duitsland; wat kunnen we leren van onze buren? Tot slot zijn diverse aanbevelingen voor de toekomst op een rij gezet.

Behoud door ontwikkeling

Veenweiden zijn in cultuur gebrachte veengebieden die worden gebruikt als weide of hooiland. Deze eeuwenoude cultuurlandschappen zijn van cultuurhistorische waarde, maar staan ook onder druk. Het huidige landgebruik gaat gepaard met ontwatering en veroorzaakt daardoor veenafbraak met als gevolg CO2-uitstoot en bodemdaling. Dat deze karakteristieke landschappen gaan veranderen staat dus buiten kijf. In deze publicatie wordt onderzocht welke maatregelen kansrijk zijn zonder de cultuurhistorische waarde van deze bijzondere landschappen uit het oog te verliezen.

Voor wie

Deze publicatie is voor ruimtelijke ontwerpers, beleidsmakers, agrariërs, erfgoedprofessionals en anderen die te maken hebben met veranderingen in het landelijk gebied.

De publicatie staat online https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/veenbehoud-en-cultuurhistorie en is ook te vinden bij de publicaties op landschapinnederland.nl


231 weergaven0 opmerkingen
bottom of page