top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Call for research proposals JPICH


Oproep voor internationaal onderzoek naar erfgoed in een veranderende omgeving

Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH) lanceert op 4 september 2017 een zogenaamde call for research proposals.. Tot 30 november hebben samenwerkende onderzoekers uit 3-5 landen de tijd een actueel en beleidsrelevant onderzoeksvoorstel in te dienen.

Veel van de grote uitdagingen in het landschap en in ons ruimtelijk erfgoed.

houden niet op bij de grens. Denk daarbij aan waterveiligheid en bodemdaling als gevolg van klimaatverandering, of het vinden van nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied. Ook de druk die (aankomende) transformaties geven op stedelijke gebieden, waaronder het naoorlogse erfgoed, is een belangrijk thema. Bovendien ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven die om effectieve begeleiding en opschaling vragen. Het zijn complexe vraagstukken, die ook in andere Europese landen spelen. Met de joint call on heritage in changing environments wordt opgeroepen hiervoor onderzoeksvoorstellen in te dienen.

Samenstellen van het onderzoeksteam Interdisciplinariteit is bij de onderzoeksvoorstellen essentieel, en betrokkenheid van partijen die werkelijk met de resultaten aan de slag gaan (denk aan overheden, burgercollectieven, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld) wordt sterk toegejuicht. Deelnemende landen, naast Nederland, zijn Italië, Cyprus, Ierland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Wit-Rusland.

Financiering en voorwaarden In totaal is ruim 4,5 miljoen Euro beschikbaar, waarvan €750.000 voor Nederlandse onderzoekers (de maximale aanvraag per onderzoeksproject voor een Nederlands team is €250.000). Die Nederlandse financiering komt uit de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) en vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Naast de gebruikelijke doelgroep van onderzoekers aan universiteiten, komen dit keer ook onderzoekers die verbonden zijn aan kennisinstituut STOWA en het Netwerk van Rijkskennisinstellingen voor financiering in aanmerking (denk aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, Centraal Bureau voor de Statistiek en Planbureau voor de Leefomgeving). Voor de VER is beleidsrelevantie en praktische bruikbaarheid van het onderzoek namelijk een vereiste.

Meer informatie Bent u een onderzoeker die zich met VER thema’s bezig houdt, of wilt gaan houden? Wilt u als onderzoeker of als deelnemer in een consortium een onderzoeksvoorstel indienen? Kijk dan voor de vooraankondiging op https://www.handreikingerfgoedenruimte.nl/sites/default/files/news_attachments/JPICH%20Changing%20Environments%20Call%20Pre-%20Announcement.pdf. Op 4 september 2017 opent de call en zijn alle voorwaarden en benodigde documenten te vinden op de JPICH website.

241 weergaven0 opmerkingen
bottom of page