top of page
Zoeken
  • STOWA

Ruimte voor de beek


Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van het Platform Beek- en RivierHerstel die op 21 september a.s. plaats vindt. Deze dag heeft als titel:

"Ruimte voor de beek" Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe omgevingswet.

Een beek is onlosmakelijk verbonden met de omgeving. Het ecologisch en hydrologisch functioneren wordt sterk bepaald door het omliggend landgebruik. Omgekeerd geldt het zelfde. De afgelopen jaren blijkt dat het lastig is om alle gewenste doelstellingen van het waterbeheer voortkomend uit de KRW of N-2000 te realiseren op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. De opgave om ook in te spelen op toekomstige klimaatverandering komt daar ook nog bij.

Integraal werken is nodig, waarbij betere afstemming van sectoren in planning en ruimte een grotere slagingskans heeft door verschillende maatschappelijke doelen in tijd en ruimte te combineren. De komende implementatie van de Omgevingswet door provincie, gemeenten en waterschappen vormt dan ook een kans om de hiervoor benodigde integrale aanpak handen en voeten te geven.

Doel van deze dag is om o.l.v. gastheer Peter Glas, Watergraaf van Waterschap de Dommel, zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden om in visies en plannen conform de opgaven uit de Omgevingswet de ruimtelijke component van beekherstel te borgen.

Daarnaast beogen we ten behoeve van beekherstel het functioneren van het ecologisch en hydrologisch systeem ook in ruimtelijke zin - 3-dimensionaal - te begrijpen; van beekherstel naar beekdalherstel en aanpak op stroomgebied-niveau. We gaan ook het veld in en bezoeken de Kleine Beerse.

We verwachten belangstellenden en vertegenwoordigers van diverse stakeholders zowel publiek als privaat - uit het water- en ruimtelijk domein, van de kennisinstellingen en de uitvoerende partijen.

U kunt zich aanmelden via de STOWA- website, daar vindt u ook meer achtergronden en het programma.

Deelname is kosteloos maar er worden wel kosten gemaakt, bent u aangemeld maar verhinderd ontvangen we graag bericht via stowa@stowa.nl

220 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page