Zoeken
  • NHC

Omhoog met het veen!


Slotsymposium: Omhoog met het Veen

Op 12 oktober a.s. organiseert Landschap Noord-Holland samen met onderzoeksinstituut B-Ware een symposium over de onderzoeksresultaten van het project “Omhoog met het Veen” waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Alle experimenten rond dit onderzoek zijn afgerond en de eindconclusies worden met u gedeeld. Het volledige programma, met onderwerpen en sprekers, treft u hieronder.

PROGRAMMA

09.45 uur - Ontvangst 10.15 uur - Opening door Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland; 10.30 uur - Inrichting onderzoeksgebied door drs. Bas van de Riet van Beware; 11.00 uur - Veenmosteelt in het veenweidegebied: knelpunten en kansen door drs. Eva van den Elzen - Radboud Universiteit; 11.30 uur - Toelichting Innovatie Programma Veen door Roel van Gerwen - Programmamanager IPV; 12.00 uur - Lunch met veldbezoek; 13:30 uur - Beheergericht Onderzoek naar de Maakbaarheid van Veen door prof. dr. Leon Lamers - Radboud Universiteit; 14.15 uur - Pauze 14.30 uur - Veenbehoud: noodzaak alternatieven & verdienmodellen, ervaringen uit veenvernattingsprojecten elders in Europa door Prof. Dr. H. C. Hans Joosten, Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald,afdeling Peatland Studies & Palaeoecology; 15.15 uur - Afsluiting door Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland Start borrel 16.30 uur - Einde Locatie: Natuurgebied Het Ilperveld, Kanaaldijk 32a, 1121 NX Landsmeer. De ruimte in Het Ilperveld is beperkt. Het is noodzakelijk om u aan te melden. Dat kan via onze website. Aanvang: 10.00 uur - 17.00 uur. Datum: 12 oktober 2017.


155 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: a.haytsma@gmail.com

​​​

© 2015 NHC