Zoeken
  • NHC

Boer blijven in een kleinschalig cultuurlandschap


Op 23 november a.s. organiseert de Stichting Heg & Landschap in samenwerking met de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden het symposium Landschappen van betekenis – ‘Boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap’.

In dit symposium belichten we beleid, beheer, visie en gebiedssamenwerking en landschapsbeheer met het prachtige cultuurlandschap in de Noardlike Fryske Wâlden als decor.

We laten tijdens dit symposium in het veld voorbeelden zien van duurzaam beheer van landschapselementen en de relatie met agrarische bedrijfsvoering onder het motto van ‘behoud door ontwikkeling’.

Het symposium vindt plaats in De Pleats, Schoolstraat 82 9251 ED in Burgum (Fr.).

Meer informatie over het symposium vindt u op de site van Stichting Heg & Landschap.

#FryskeWalden #boeren

125 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: a.haytsma@gmail.com

​​​

© 2015 NHC