top of page
Zoeken
  • STOWA

Veenbodemdaling, effecten en kosten in beeld krijgen


Veenbodemdaling is een van de grote uitdagingen waar laag Nederland voor staat. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, STOWA en enkele andere partijen hebben een bijzonder instrument laten ontwikkelen dat de effecten en kosten ervan helder in beeld brengt. Het hoogheemraadschap zet dit instrument, RE:PEAT, met succes in op bijeenkomsten met belanghebbenden.

Het devies bij het hoogheemraadschap is sinds dit jaar om de veenbodem-daling zo veel mogelijk af te remmen. Maar ook om echt iets te gaan doen aan de met bodemdaling gepaard gaande negatieve effecten: toenemende kans op wateroverlast en CO2-uitstoot door veenoxidatie. Hiervoor moet het schap om de tafel met alle belanghebbende partijen. Maar hoe zorg je ervoor dat die elkaar niet zien als een deel van het probleem, maar als een noodzakelijk deel van de oplossing? Daarvoor is RE:PEAT ontwikkeld, een instrument dat snel kennis en inzicht geeft in de effecten van veenbodemdaling op langere termijn en ook laat zien wat maatregelen doen. RE:PEAT, gebaseerd op de zogenoemde Tygron Engine, ziet eruit als een 3D-weergave van een gebied. Het wordt opgebouwd uit openbare informatie over het gebied. Bijvoorbeeld het Actueel Hoogtebestand Nederland AHN, Kadaster en TOP10NL. De kenmerken van deze wereld kunnen worden gekoppeld aan functies, (terreintype, wegtype, type gebouw, etc.). Daar kun je weer allerlei waarden aan toevoegen, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor je het wilt gebruiken.

Volgens Henk van Hardeveld krijgen deelnemers aan gebiedssessies met RE:PEAT heel snel een compleet beeld van ieders opgaven. ‘Boeren, bewoners, natuurmensen: iedereen zit met elkaar aan tafel naar hetzelfde scherm te kijken. Iedereen ziet wat veenbodemdaling voor ieder van hen voor gevolgen heeft. Men kan daarop direct reageren. Veel krachtiger krijg je het niet om echt samen te gaan werken aan oplossingen.’ Wilt u meer weten over RE:PEAT, dan kunt u contact opnemen met Henk van Hardeveld van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 06 150 68 449.


163 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page