top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Vacature Universitair Docent Landschapsgeschiedenis


Vacature

Universitair Docent Landschapsgeschiedenis (0,8 fte)

Organisatie

De Faculteit der Letteren van de RUG is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 15 bacheloropleidingen en meer dan 40 masterprogramma's. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.

Functieomschrijving

De leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis (Kenniscentrum Landschap) binnen de afdeling History of Art, Architecture, and Landscape zoekt ter versterking en completering van haar team een actieve universitair docent die gespecialiseerd is in de landschapsgeschiedenis. De functie (0,8 fte) omvat 60% onderwijs en 40% onderzoek. Het betreft een tijdelijk dienstverband van drie jaar.

Onze nieuwe collega dient een enthousiaste, communicatieve en voor het onderwijs breed inzetbare collega te zijn die in staat is het gedifferentieerde onderwijspakket in de landschapsgeschiedenis te versterken en daarnaast vernieuwend en grensverleggend onderzoek binnen deze discipline te verrichten en te begeleiden. Het onderwijs is zowel Engelstalig (bachelor) als Nederlandstalig (master) en behelst de geschiedenis en actualiteit van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Zowel de opleiding als het onderzoek zijn sterk interdisciplinair én transdisciplinair van karakter. Van de UD wordt verwacht dat deze ook algemene taken binnen de opleiding gaat uitvoeren, zoals bestuurlijke werkzaamheden en ondersteunend werk bij de verdere uitbouw van de afdeling en het Kenniscentrum Landschap.

In de komende jaren zal de interdisciplinaire samenwerking tussen de leerstoelgroepen Kunstgeschiedenis, Architectuur- & Stedenbouwgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis verder worden versterkt. Aan de nieuwe UD wordt gevraagd hier een actieve bijdrage aan te leveren, onder meer door middel van het realiseren van cross overs in onderwijs en onderzoek. Het onderzoek van de UD valt onder het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) en daarbinnen onder het Centre for Arts in Society, Theme Group Cultural Landscapes.

Taken behorende bij de functie zijn:

- het verzorgen en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs op bachelor en masterniveau en het begeleiden van scripties op het gebied van de Landschapsgeschiedenis;

- het verrichten van onderzoek, het (inter)nationaal publiceren van de resultaten van dit onderzoek, het entameren en leiden van onderzoek (inclusief fondswerving) en het begeleiden van promovendi en projectmedewerkers;

- het leveren van een actieve bijdrage aan de kennisuitwisseling met de samenleving en het vertalen van wetenschappelijke kennis naar verschillende maatschappelijke toepassingen;

- het vervullen van een actieve en stimulerende rol in de organisatie van onderzoek en onderwijs.

Functie-eisen

Naast enkele basiscompetenties die wij binnen de Rijksuniversiteit Groningen vragen, zoals uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, presentatievaardigheden, coachende vaardigheden en resultaatgerichtheid, zijn wij op zoek naar een kandidaat die voldoet aan de volgende functie-eisen:

  • promotie (PhD) in de landschapsgeschiedenis of een daar direct aan verwante landschappelijke én historisch geörienteerde discipline;

  • een ruime interdisciplinair gerichte onderzoekservaring gevoed door zowel historische, ruimtelijke als culturele perspectieven op het landschap;

  • aantoonbare ervaring met het verzorgen van universitair onderwijs op het terrein van de landschapsgeschiedenis of (een) direct daaraan verwante discipline(s);

  • beschikking over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid die binnen een jaar te behalen;

  • uitstekende prestaties op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit een ruime hoeveelheid internationale en nationale publicaties, bij voorkeur ook binnen een eigen onderzoekslijn die meerwaarde heeft voor het onderzoek van het kenniscentrum, de afdeling en de onderzoekschool;

  • beschikking over een ruim nationaal en internationaal netwerk op het terrein van wetenschap en praktijk binnen de landschapswereld;

  • beschikking over goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden;

  • uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3400,- (schaal 11) tot maximaal € 5288,- (schaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 0,8 fte voor een periode van drie jaar.

Gesprekken zijn gepland in de tweede helft van november.

Datum van indiensttreding: 1 februari 2018.

Procedure: Uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, publicatielijst en onderzoeksplan, dient uiterlijk 13 november 2017 in ons bezit te zijn, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

NB: stuur geen sollicitaties rechtstreeks naar het e-mailadres van de contactpersoon.

Een proefcollege kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Sollicitatiedossiers dienen de volgende onderdelen te omvatten: 1. een motivatiebrief; 2. een gedetailleerd curriculum vitae; 3. een gedetailleerde publicatielijst; 4. een omschrijving (maximaal 1 A4) van één of meer onderzoeksprojecten c.q. een onderzoekslijn die de kandidaat in de komende drie jaren zou willen realiseren. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis / Hoofd Kenniscentrum Landschap, 06-20136689, theo.spek@rug.nl

Gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures


266 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page