top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Naoorlogse landschappen


Naoorlogse Landschappen,

over de betekenis van het landschap van de ruilverkaveling.

Uitnodiging voor de Wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap mede namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het landelijke gebied op grote schaal opnieuw ingericht. Op het platteland leidden ruilverkavelingen tot de herinrichting van honderdduizenden hectares cultuurgrond. Ruimtelijke aanleiding voor deze grootschalige ingrepen waren oorlogsschade en de watersnoodramp van 1953. Maar de veranderingen kwamen vooral ook voort uit de behoefte om het platteland efficiënter in te richten en te moderniseren en daardoor onafhankelijk van buitenlandse voedselimport te zijn. Daarnaast waren ontwatering en de slechte bereikbaarheid van het platteland reden tot herontwikkeling. Ook ging Nederland door met de aanleg van nieuw land. Vanaf de jaren 60 vormden de inrichting van recreatiegebieden een nieuwe opgave en later, vanaf de tweede helft van de jaren 70 de inrichting van natuurgebieden.

Deze wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap benutten we om te reflecteren op deze periode van ingrijpende verandering van het landschap. Wat hebben we verloren en welke kwaliteiten hebben we gewonnen. We nemen de ruilverkavelingen, herinrichtingen en droogmakerijen uit de wederopbouw onder de loep om na te gaan welk actueel belang ze hebben voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het landschap is immers continu aan verandering onderhevig. Door de kwaliteiten van deze gebieden te bespreken, kunnen heldere keuzes worden gemaakt in de veranderingen die deze karakteristieke landschappen te wachten staat.

Wanneer

Vrijdag 2 februari 2018 vanaf 12 uur 30

Locatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort.

Programma

12:30 Inloop

13:00 Hans Renes, voorzitter van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap welkom;

13:10 Anita Blom, dagvoorzitter en specialist Wederopbouw / projectleider Verkenning Post65: Introductie op het onderwerp;

13:25 Frits Niemeijer, historisch geograaf. Heeft tot 2017 bij de RCE gewerkt: Het Maakbare Landschap, onderzoek naar naoorlogse landschap;

13:55 Henk van Blerck, landschapsarchitect. Doet momenteel promotieonderzoek: Het Groene Maatpak, over de landschappelijke kwaliteit van de naoorlogse landschappen.

14:25 Vragen, discussie en pauze;

14:55 Peter de Ruyter, zelfstandig landschapsarchitect, auteur van het boek ‘Vloeiend Landschap’: Ruilverkaveling 2.0 : Slimme koppeling van klimaatverandering aan heroriëntatie agrarische sector voor de veengebieden van Nederland;

15:25 Dirk Sijmons, landschapsarchitect, werkzaam geweest bij het Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, oprichter H+N+S, voormalig Rijksadviseur & hoogleraar TU Delft: Persoonlijke reflectie vanuit perspectieven uit beleid, praktijk en onderzoek.

15:55 Vragen, discussie en borrel.

De presentaties van deze middag vindt u op deze pagina van de website: https://www.historischegeografie.nl/2018-amersfoort

569 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page