top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Kaart middeleeuwse verdedigingswerken


In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting lanceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kaart met informatie over alle Nederlandse kastelen.

De kaart vormt een nieuwe laag op de reeds gepubliceerde, digitale themakaart over militaire verdedigingswerken. Behalve middeleeuwse verdedigingsmaatregelen, zoals kastelen, stadsmuren, landweren en vliedbergen, toont deze kaart ook militaire landschappen uit latere perioden. Denk aan de Staats-Spaanse linies, de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie en 20ste-eeuwse linies, zoals de Grebbelinie en de Atlantikwall.

Middeleeuwse verdediging: ieder voor zich

Bij militair landschap wordt vaak gedacht aan verdedigingslinies die zich kilometers over het landschap uitstrekken, zoals de welbekende Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. De kaart met middeleeuwse verdedigingswerken laat zien dat hier een periode aan voorafging waarbij gewesten en steden hun eigen maatregelen namen om ongewenste gasten buiten de deur te houden. Hun bouwdrift resulteerde in talrijke stadswallen, kastelen en landweren, die nog op veel plekken in het huidige landschap zijn terug te vinden. Met de kaartlaag over middeleeuwse verdediging wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de Kaart van verdedigingswerken die in één oogopslag de geschiedenis van het Nederlandse militaire landschap in beeld brengt.

Cultuurhistorisch landschap in kaart De Kaart van verdedigingswerken is te vinden op de website www.landschapinnl.nl. Hier publiceert de Rijksdienst thematische kaarten die het Nederlandse cultuurlandschap in de volle breedte laten zien. Er zijn al themakaarten beschikbaar over verstedelijking, agrarisch landschap en groen erfgoed. Deze kaartenreeks is volop in ontwikkeling en wordt regelmatig met nieuwe informatie uitgebreid.


284 weergaven0 opmerkingen
bottom of page