top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Platform Groen Erfgoed: waterbeheer in groen erfgoed


Woensdag 7 maart 2018 13:00 – 17:00

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, Nederland

Platform Groen Erfgoed; waterbeheer in groen erfgoed

Het Platform Groen Erfgoed op 7 maart gaat over waterbeheer in groen erfgoed. Water ligt aan de basis van de groenaanleg. Zonder water geen bomen en planten. Maar te veel water, wisselende waterstanden en waterkwaliteit vragen ook steeds dringender onze aandacht. Dat biedt kans om kennis over historisch waterbeheer naast eisen en wensen voor de toekomst te leggen. We gaan op zoek naar slimme combinaties van water- en groen erfgoedbeheer.

Deelname is kosteloos, maar aanmelden is wel nodig. Dat kan via deze link: https://cultureelerfgoed.nl/node/799570

Programma

13.00 Inloop

13.30 Welkom door Ellen Vreenegoor, dagvoorzitter en programmaleider Water en Erfgoed (Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed);

13.40 Stroomgebiedsaanpak landgoederenzone Baakse Beek door Louis Lansink (waterschap Rijn en IJssel), Paul Thissen (provincie Gelderland) en Gerdy Verschuure (TU Delft);

Na aanpak van waterproblemen op individuele landgoederen, was het tijd voor een gebiedsgericht onderzoek en een regionale aanpak. De regio is niet bepaald door de gemeente- of waterschapsgrenzen, maar door het stroomgebied van de Baakse Beek en daarmee door de geschiedenis van het cultuurlandschap.

14.10 Het hydro-ecologische systeem van de bronbossen van landgoed Middachten door André Jansen (Unie van Bosgroepen).

De ecologisch zeer waardevolle bronbossen op landgoed Middachten (De Steeg) bleken ernstig verdroogd. Door onderzoek naar de herkomst van het water konden de juiste hydrologische herstelmaatregelen worden benoemd binnen de context van een eeuwenoud landgoed.

14.30 Vragen over de twee presentaties en discussie

14.45 Speakerscorner met intermezzo van Monumententalent Thies Koggel

15.00 Pauze

15.30 Ruimte voor de rivier biedt kansen voor landgoed Het Laar door Marcel Eekhout (Parklaan Landschapsarchitecten) ;

Meer ruimte voor de Regge biedt kansen voor natuur, cultuurhistorie en recreatie op het Laar. Het oplossen van de waterproblematiek in de regio vormde de motor voor het herstel en toekomstbestendig maken van het landgoed. De basis voor het herstel wordt gevormd door historische structuren.

16.00 De singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad van Utrecht door Paul Kersten (Okra)

Een onderzoek naar het historische watersysteem in en rondom Utrecht met als doel groen erfgoed en klimaatadaptatie aan elkaar te koppelen. Het Zocherplantsoen is de belangrijkste groenstructuur van de binnenstad.

16.30 Het Platform Groen Erfgoed is 10 jaar actief

Wat zijn uw ervaringen met en wensen voor het platform?

16.45 Afsluiting en drankje

273 weergaven0 opmerkingen
bottom of page