Zoeken
  • NHC

Kaart Waterberging


Op 12 februari 2018 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kaart waterberging gelanceerd. De kaart brengt watersystemen in beeld die mogelijk ingezet kunnen worden bij opgaven op het gebied van waterberging.

Het dossier Nederland Waterland op de website www.erfgoedenruimte.nl, waar de kaart te vinden is, biedt inspiratie en informatie over historische wateroplossingen die ingezet kunnen worden bij opgaven van vandaag. Zo is de tijdlijn Nederland Waterland hier ook te vinden, en het themadossier IJsselmeergebied met onder meer een film en een gebiedstijdlijn.

Direct naar de kaart: http://rce.webgispublisher.nl/?map=Waterberging,NL_Waterland_basis

#waterberging

242 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC