top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Inzet landschapsexpertise bij MKBA


Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van landschapsexpertise hierin kan op twee manieren verbeterd worden. Allereerst kan meer landschapsexpertise worden ingezet in de fase waarin plannen worden voorbereid. Daarnaast kunnen de opstellers van MKBA’s bij de bepaling van effecten vaker de bestaande landschapswaarderingsmodellen inzetten.

Meer inzet van landschapsexpertise in de voorbereidende MKBA-fase De inbreng van landschapsexpertise in de voorbereidende fase maakt het mogelijk om landschapseffecten in de volle breedte, samenhang en in de juiste, gebiedspecifieke, context mee te wegen. Met de inzet van expertkennis in de planvormingsfase, bijvoorbeeld in de vorm van een kwaliteitsteam, is al de nodige ervaring opgedaan, maar het is in MKBA’s zeker nog niet gebruikelijk. Een dergelijke aanpak kan versterkt worden door een leergemeenschap Landschap & MKBA te starten waarin alle betrokken bij het opstellen van MKBA’s hun ervaringen delen.

Benut bestaande landschapswaarderingsmodellen bij effectbepaling Er zijn enkele goed gevalideerde modellen beschikbaar die tot nu toe nauwelijks gebruikt zijn bij MKBA’s. De effectbepaling is te versterken door modellen in te zetten die de uitgesproken landschapsvoorkeuren van bewoners en bezoekers voorspellen op basis van fysieke landschapskenmerken. Als het wenselijk is om landschapseffecten te monetariseren, dan zijn meer gebiedspecifieke studies noodzakelijk die ook de impactpopulatie betrouwbaar ramen.Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van landschapsexpertise hierin kan op twee manieren verbeterd worden. Allereerst kan meer landschapsexpertise worden ingezet in de fase waarin plannen worden voorbereid. Daarnaast kunnen de opstellers van MKBA’s bij de bepaling van effecten vaker de bestaande landschapswaarderingsmodellen inzetten.

Auteurs: Hans Farjon & Frans Sijtsma (RUG), Rapportnummer.688


145 weergaven0 opmerkingen
bottom of page