top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Stedelijk landschap met betekenis


Stedelijk landschap met betekenis: transformatie van stad en ommeland

Het jaarlijks symposium van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de verbinding tussen natuur en erfgoed vindt plaats op donderdag 21 juni 2018 in Amersfoort. We nodigen u hier van harte voor uit.

Het onderwerp deze middag is de verstedelijkingsopgave. Er is een grote behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijven, vooral in en rond de grote steden. Het landschap met het daarbij behorende erfgoed is een belangrijke factor voor de woonkwaliteit én het vestigingsmilieu voor bedrijven. Hoe verbinden we de enorme verstedelijkingsopgave aan de kwaliteit van ons landschap en de erfenis uit het verleden?

De vraag is of we de bouwopgave kunnen realiseren binnen bestaande contouren of dat ‘bouwen in het groen’ weer een leidend principe wordt. Voorop staat dat het ontwikkelen van een krachtig ’groenblauw’ netwerk en de zorg voor het erfgoed belangrijk is. Dit vergt uitgekiende ruimtelijke planning, goede ontwerpen en gerichte sturing. Graag gaan we met u hierover op 21 juni in gesprek.

Deelname is gratis, maar wij vragen u wel zich aan te melden door middel van deze link:

programma

12.30 Inloop met broodjes

13.00 Opening door dagvoorzitter

Welkom door Kees Lever, directeur Grond en Gebouwen Staatsbosbeheer; Verstedelijkt landschap, een immense opgave, Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam;

1000 jaar relatie stad en land, Jaap Evert Abrahamse, sr. onderzoeker historische Stedenbouw RCE;

Ontwerpen aan de stad, ontwerpen aan Nederland, Rik de Visser, directeur Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw;

14.25 Pauze

Groene Metropool, Harry Boeschoten, programmadirecteur Staatsbosbeheer;

Keuzerondes: In gesprek met de gemeenten: Aanpak stedelijke opgaven en landschappelijke ontwikkeling met o.a. Den Haag, Zwolle, Parkstad;

Keuzerondes: Pitches door en debat met vier studenten (TU Delft en Academie van Bouwkunst) Cultuurhistorie en Landschap als basis voor de stad;

16.55 Afronding door Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies RCE;

17.00 Netwerkborrel.

289 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page