top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Platform Agrarisch Erfgoed


Uitnodiging Platform Agrarisch Erfgoed: 22 juni 2018 bij de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort Inspiratie voor veranderend agrarisch erfgoed

Op vrijdagmiddag 22 juni gaan we graag met u in gesprek over de eerste opbrengst van de projecten Erfgoed & Ruimte in het landelijk gebied. Wat zijn oplossingen voor veranderende erven? Hoe kan de overheid regelgeving en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing stimuleren? Hoe kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken?

Onze partners in de regio’s brengen de inspiratie uit hun projecten over in de vorm van pitches. In kort tijd passeren zo negen projecten de revue. Bij elk blok nemen we ruimte voor debat en bespreken we hoe de projecten aansluiten op uw praktijk. Het platform wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst vindt plaats op 22 juni in Amersfoort. U bent van harte uitgenodigd en wij zien uit naar uw bijdrage.

Programma 12.30 Inloop met koffie/thee

13.00 Inleiding, Marlijn Baarveld, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

13.10 Agrarisch Erfgoed Nederland in het Programma Erfgoed & Ruimte, Ewoud van Arkel; 13.20 Wat zijn oplossingen voor veranderende erven?

Betere bestemming voor de boerderij, Marinus van Dintel, SCEZ; In beeld brengen van de mogelijkheden voor (economische en toeristische) doorontwikkelingen van het agrarisch erfgoed in Zeeland, vanuit perspectief boerderijeigenaar, (omgevings)beleid en beleidsinstrumentarium. Focus op 15 boerderijcomplexen en 5 krimpregio’s. Ateliers erven in transitie, Anneke Coops, Oversticht In ateliers in drie verschillende regio’s van Overijssel met de (toekomstige) erfgebruikers en partners komen tot oplossingen voor erven in verandering, in combinatie met verschillende opgaven in het landelijk gebied. Veldwerker boerderijen Oldambt, Eefje van Duin, Libau; Bottom-up (bij de eigenaren) probleem en behoefte analyseren van verval en leegstand van Oldambtster boerderijen: wat moet er gebeuren?

Debat 14.15 Pauze 14.35 Hoe kan de overheid regelgeving en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing stimuleren?

Leegstand en herbestemming van erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Elyze Storms-Smeets, Gelders Genootschap Hoe kunnen provincie en gemeenten duurzaam hergebruik van monumentaal erfgoed in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg stimuleren en versnellen (studie en 5 casussen).

Vrijkomende Agrarische Bebouwing, Jan Huisman, Tim Baardink, Kenniscentrum Herbestemming Noord/Stichting DBF Oplossingen en (beleids-)instrumenten voor leegstaande boerderijen in Noord Nederland: nulmeting, expertisecentrum, kennisdeling en erfgoed makelaardij.

Stolpencommunity Vierkantdelers, Peter van Zutphen, Boerderijenstichting Noord-Holland, Vrienden van de Stolp Met opzetten van een online en offline community van (toekomstige) eigenaren stolpenboerderijen, kennisdelen, beleid beïnvloeden, beter op de kaart zetten van de stolp en netwerk partners versterken.

Debat

15:30 Pauze

15.50 Hoe kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken? Gebruikte Gronden / documentaires Utrechts agrarisch landschap, Johan van Kempen, Beeldland Documentaires over de geschiedenis van het Utrechtse agrarische cultuurlandschap. Hoe is het leven van mensen hierdoor beïnvloed en andersom, hoe hebben mensen dit landschap blijvend veranderd voor wonen, werken en leven? Gewaardeerd Landschap, Wanne Roetemeijer, Bureau Roetemeijer Ontwikkelen methode/aanpak die gemeenten helpt om met burgers en organisaties de omgevingsvisie te voeden met kernkwaliteiten en wensen op basis van een landschapsbiografie. Streekeigenheid in regionale voedselproductie, Karina Hendriks, Eet je Uitzicht. Regionale voedselproductie en –consumptie expliciet verbinden met de identiteit van het regionale landschap en zijn bewoners. Debat 16:45 Conclusie 17:00 - 17:45 Netwerkborrel

Aanmelden


117 weergaven0 opmerkingen
bottom of page