top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Groen Erfgoed, bomen


Vandaag is tijdens het jaarlijkse symposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Staatsbosbeheer de vernieuwde Kaart Groen Erfgoed gelanceerd. In samenwerking met de Bomenstichting is informatie over monumentale bomen aan de kaart toegevoegd.

Groen in onze leefomgeving is van onschatbare waarde: voor ons woonplezier, recreatie, gezondheid en klimaatadaptatie. Tijdens dit symposium spreken betrokkenen over hoe de enorme verstedelijkingsopgave van de komende jaren verbonden kan worden aan de kwaliteit van het landschap. Historische groenaanleg en water spelen hierbij een cruciale rol. Als concreet hulpmiddel bij dit soort complexe opgaven, heeft de RCE groen erfgoed in kaart gebracht: van historische buitenplaatsen tot monumentale bomen. Hiermee wordt het verhaal verteld over de esthetiek van tuinen en parken als levende kunstwerken, maar ook over het landschap als bron voor gebruikshout.

Landelijk Bomenregister

De Kaart Groen Erfgoed is sinds vandaag uitgebreid met monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register wordt beheerd door de Bomenstichting, die bomen in kaart brengt vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of beeldbepalende functie voor de omgeving. Het gaat vaak om bomen in een groenaanleg, zoals tuinen van landgoederen en buitenplaatsen. Ook zien we veel monumentale bomen in historische dorps- en stadskernen en particuliere tuinen. Hiermee zijn ze niet zelden onderdeel van waardevolle historische ensembles.

Lagen van het landschap

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelt samen met partners themakaarten over de gelaagdheid van ons cultuurlandschap. Er zijn al digitale kaarten beschikbaar over verstedelijking, verdedigingswerken en agrarisch landschap. De Kaart Groen Erfgoed bevat naast monumentale bomen ook informatie over het (rijksbeschermde) aangelegde groen rond buitenplaatsen, een inventarisatie van de nog zichtbare geriefbossen van het Groene Hart, de eerste bos-statistiek uit 1938-1942 en een uitgebreide en actuele inventarisatie van oude bossen, houtwallen en heggen met inheemse bomen en struiken.

Alle landschapskaarten zijn te vinden op de website www.landschapinnl.nl

Voor de Kaart Groen Erfgoed ga naar: www.landschapinnl.nl/kaart-groen-erfgoed

164 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page