top of page
Zoeken
  • RCE

Begraven landschappen


Begraven landschappen

Deze kaarten tonen de verschillende landschapszones van Nederland in het verleden en hun verwachte diepteligging aan de hand van vier archeologische tijdsperioden.

De kaarten zijn een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de diepteligging van archeologische resten.

Deze kaarten werden ontwikkeld voor de applicatie Landgebruik in lagen maar zijn nu ook afzonderlijk te bekijken. Zie: archeologieinnl.nl

Landgebruik in lagen


Voor de applicatie Landgebruik in lagen is een vijftal landschapskaarten van de ondergrond van Nederland ontwikkeld. In de viewer zijn de kaarten afzonderlijk te bekijken. Deze kaarten zijn tot stand gekomen door de Archeologische landschappenkaart te combineren met nieuwe kaartbeelden van Holoceen Nederland. De kaarten geven het landschap weer voor de volgende perioden:

  • Begin Holoceen ( 12.000 voor Chr.)

  • Jagers/verzamelaars en eerste boeren (12.000 tot 3400 voor Chr. )

  • Vroege landbouwsamenlevingen (3400 tot 1500 voor Chr.)

  • Late landbouwsamenlevingen (1500 voor Chr. tot 900 na Chr.)

  • Staatssamenlevingen (tot nu)

De kaarten tonen de verschillende landschappen en landschapszones, waarbij de informatie uit de archeologische landschappenkaart is gecombineerd met de informatie van de begraven landschappen. De weergegeven landschapszones zijn zowel op de landschappelijke kenmerken als op archeologische karakteristieken gebaseerd. Daarnaast geven de kaarten per periode landsdekkend de mate van conservering van de begraven landschappen weer en de paleohoogte: een reconstructie van de hoogte (of diepte) van de landschappen. Dit levert per periode een verwachte diepteligging van de archeologische resten op.418 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page