top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Cultuurlandschappen van de wadden, cursus


dinsdag 30 oktober 2018 t/m donderdag 1 november 2018

Driedaagse cursus in Dokkum met:  12 colleges;  meerdere veldpractica & excursies;  debatten;  dagexcursie.

De driedaagse kennis verdiepende cursus, georganiseerd door het Kenniscentrum Landschap en de Waddenacademie, biedt inzicht en overzicht van de cultuurlandschappen van het Waddengebied. Gerenommeerde landschapsspecialisten waaronder Theo Spek en Meindert Schroor verzorgen colleges, veldpractica en excursies. Debatten en presentaties op de avonden geven de ruimte voor kennisuitwisseling tussen de deelnemers. De colleges bieden een overzicht van de opbouw en ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap én een blik op toekomst. De cursusdag op 30 oktober geeft de grote lijnen van de ontwikkeling van de Wadden, op 31 oktober is de benadering thematisch. De driedaagse besluit met een bus-excursie naar relatief onbekend Waddenlandschap. In drie dagen leert de cursist over de laatste inzichten op het gebied van de landschapsgeschiedenis en kan tijdens veldpractica en workshops zelf aan de slag. De cursus is voor lokale en provinciale bestuurders en ambtenaren, medewerkers van maatschappelijke organisaties, medewerkers van waterschappen, medewerkers van adviesbureaus en natuurbeheerders, medewerkers van waterschappen, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties, (landschaps)architecten, en studenten. Locatie: De IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum Voor informatie kunt u terecht op de websites of contact opnemen met Anne Wolff en/of Nynke Bender, cursus.landschap@rug.nl

119 weergaven0 opmerkingen
bottom of page