top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Arcadian Landscapes, de werkconferentie


Op deze werkconferentie verkennen we de mogelijkheden en de rol van het erfgoed van landgoederen, landgoederenlandschappen in relatie met het cultuurlandschap bij de majeure gebiedsopgaven waar we op dit moment voor staan. Denk hierbij aan de klimaatverandering, de wateropgaven, energietransitie, opvangen van krimp, verbeteren van het vestigingsklimaat en algemeen verbeteren van het leefklimaat.

De werkconferentie is de opmaat naar een erfgoedcongres in 2019 met een aantal deelsessies die dan op locatie worden gehouden. De eerder aangekondigde tweedaagse in Friesland komt hiermee te vervallen.

Programma:

09:00 Inloop met koffie en thee

09:30 ` Welkom, Susan Lammers, algemeen directeur, RCE;

Inleiding door de dagvoorzitter Johan Carel Bierens de Haan;

Introductie, Mirjam Blott, projectleider Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018;

Aanleiding, Bearn Bilker, voorzitter van de Stichting Noordelijke Lustwarande.

09:50 De opgaven voor de Erfgoedorganisaties,

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer.

10:10 De toekomst voor de landgoederen en landgoederen landschappen in relatie met de cultuurlandschappen,

Hans Renes, Netwerk Historisch Cultuurlandschap en hoogleraar erfgoedstudies aan de VU.

10:35 De onderzoeksagenda’s in relatie met de actuele opgaven waaronder herbestemming, Fred Vogelzang, wetenschappelijk medewerker kennisplatform NKS.

10:50 De rol van de Natuurmonumenten, Michiel Purmer, Specialist Cultuurhistorie en Landschap Natuurmonumenten.

11:00 PAUZE, koffie en thee.

11.20 Publieksthema’s voor de landgoederen en landgoederenlandschappen, Hanneke Ronnes, Platform Kastelen en Buitenplaatsen, buitengewoon hoogleraar Landgoederen en Buitenplaatsen Rijks Universiteit Groningen.

11:35 Drie pitches dilemma’s en uitdagingen:

Noordelijke Lustwarande, Els van der Laan, programmaleider Stichting Noordelijke Lustwarande;

Gelders Arcadië, Paul Thissen, programmacoördinator Cultuur & Erfgoed Provincie Gelderland;

Innocastle Interreg Europe, Joep de Roo, projectleider Innocastle, Partner Eurodite.

12:05 Kansen aan de hand van de praktijkvoorbeelden, interactie met de aanwezigen door de dagvoorzitter.

12:20 Erfgoedbeleid, Nota Belvedère, Visie Erfgoed en Ruimte en nu Erfgoed Telt. Het Rijks Erfgoedbeleid en de relatie met de grote opgaven waar we voor staan. Marlijn Baarveld, programmaleider Landschap, transformatie van het landelijk gebied, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

12:35 Interview onder leiding van de dagvoorzitter met:

Henk Baas, hoofd Landschap RCE;

Sylvo Thijsen, Staatsbosbeheer / FIM;

Philip de Haseth Möller, VPHB;

Hans Renes, NHC;

Hanneke Ronnes, Platform Kastelen en Buitenplaatsen /RUG.

13:05 Afronding en vervolg door de dagvoorzitter.

13:10 Voor wie wil kan in het restaurant van de RCE de lunch gebruikt worden, wel op eigen kosten!

NB. De eerder aangekondigde tweedaagse in Friesland gaat niet door. Daarvoor in de plaats deze werkconferentie en in 2019 meerdere regionale bijeenkomsten.

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname,

wel graag aanmelden bij info@lustwarande.eu

Locatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 3811 MG Amersfoort.


149 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page