top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Landschapsbiografie in de praktijk


Kaart en Koffie

Het thema voor de komende wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is ‘Landschapsbiografie in de praktijk’. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. U bent van harte uitgenodigd!

De landschapsbiografie is een veelkoppig instrument geworden, maar wat is er overgebleven van het oorspronkelijke concept, of beter, zijn we dat onderweg naar de praktijk kwijtgeraakt?

Een landschapsbiografie wordt ingezet bij de totstandkoming van omgevingsvisies en als kennisdocument bij de herinrichting van gebieden. Het samenstellen van zo’n biografie wordt ook vaak aangegrepen om vorm te geven aan een algemene participatieopgave. Waar in het proces van biografie naar beleid zou deze participatie een plek moeten krijgen en wie moet dat oppakken?

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden in het (historisch) cultuurlandschap.

We zien u graag op 8 maart in Amersfoort.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Hans Renes, voorzitter

Aanmelden

Helaas, u kunt zich niet meer aanmelden.

Programma

12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 Welkom door dagvoorzitter Dré van Marrewijk. 13:10 Introductie op het onderwerp: De landschapsbiografie in verschillende gedaantes, door Henk Baas, hoofd landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

13:30 Jan Kolen, reflectie op het begrip landschapsbiografie. Op 24 maart 2005 promoveerde Jan Kolen in Leiden op het onderwerp biografie van het landschap: “Ontwerp voor een inter- en multidisciplinaire benadering van de landschapsgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed”. We kunnen hem zien als de ‘vader’ van het begrip landschapsbiografie. 14:10 Drie verschillende landschapsbiografieën:

- De IJsselmeerbiografie, Jan Neefjes van Bureau Overland;

- Vier biografieën voor vier nieuwe Nationale Parken, Bert Groenewoudt, RCE;

- Landschapsbiografie Smallingerland, Shera van den Wittenboer, Adviseur Landschap bij het College van Rijksadviseurs;

15:00 Theepauze 15:30 Het waarderen van landschap op basis van een biografie met behulp van participatie, Derk Jan Stobbelaar, lector Duurzaam Landschapsbeheer bij Van Hall Larenstein. 16:15 Discussie. 16:45 Afsluiting en borrel.

527 weergaven0 opmerkingen
bottom of page