top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Platform Archeologie


Het archeologieplatform op donderdagochtend 18 april staat in het teken van de ‘Verkenning Archeologie’. Deze verkenning levert input voor de besluitvorming over een aanwijzingsprogramma of andere vormen van bescherming van de cultuurhistorische waarden. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2016 opdracht voor de Verkenning Archeologie. De hoofdvragen zijn:

  • Hoe draagt het aanwijzingsinstrumentarium bij aan de doelen van het archeologische erfgoedbeleid (artikel 1 Verdrag van Valletta)?

  • Wat is de functie van een rijksmonumentenbestand, en waarom wijst het Rijk archeologische monumenten aan?

Naast de Verkenning Archeologie, lopen ook verkenningen over Post 65, militair erfgoed en herdenkingserfgoed. Graag delen we onze voorlopige bevindingen en vragen met u tijdens het Archeologieplatform. Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de uitgangspunten en werkwijze van de Verkenning Archeologie, tonen we u de eerste resultaten van de onderzoeken en delen we onze denkbeelden over de toekomst van ons archeologisch Rijksmonumentenbestand. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over uw ideeën over dit bestand. Roel Lauwerier zal deze ochtend als dagvoorzitter optreden.

Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden.

Programma

09.30 Inloop met koffie en thee;

10.00 Welkom en toelichting op de ochtend door Roel Lauwerier, RCE

- Toelichting op de Verkenning Archeologie en eerste inzichten,

Bjørn Smit, RCE;

- De NOaA vs het monumentenbestand, Tessa de Groot, RCE;

- Een (inter)nationaal perspectief, Doris Schmutzhart, RCE; - Het concept van verhaallijnen, Machteld Linssen, RCE.

11:00 Koffiepauze

11:30 Dialoog met het publiek

12:45 Einde157 weergaven0 opmerkingen
bottom of page