top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

INNOCASTLE SYMPOSIUM


Save the date, INNOCASTLE SYMPOSIUM: ‘Conservation and innovation at castles, country houses and landed estates’

Donderdag 27 juni 2019, Villa Sonsbeek, Arnhem.

Sinds oktober 2018 is Provincie Gelderland partner van het Europese project Innocastle. Onze Europese partners zijn National Institute for Heritage (Roemenië), Provincie Badajoz (Spanje), Hogeschool Gent (België) en The National Trust (Verenigd Koninkrijk). Samen werken we aan verbetering van de rol die overheden hebben bij instandhouding en ontwikkeling van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Het Gelders Genootschap ondersteunt de Provincie hierbij. De TU Delft is kennis- en ontwerppartner bij Innocastle, via het programma KaDEr. Voor Gelderland is het belangrijk om in gebieden met een hoge dichtheid aan kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen beleid en een programma te ontwikkelen. Een programma waarin de rol van de lokale en regionale overheden duidelijk is. Kunnen we bijvoorbeeld meer gaan werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak? Welke kansen zien we in samenwerking? Input van overheden, (particuliere) eigenaren en deskundigen is daarbij van groot belang. Op dit internationale symposium zijn de Europese partners van Innocastle aanwezig. De voertaal van het symposium is Engels.Tijdens het symposium kijken we in actieve werksessies naar actuele opgaven zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie, ruimtelijke fragmentatie en eigendomsversnippering of inzet van cultuurwaarden voor toerisme in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Met inhoudelijke bijdragen van Provincie Gelderland, TU Delft, Gelders Genootschap en National Trust, en een groot aantal Gelderse stakeholders, waaronder Geldersch Landschap & Kasteelen, Landgoed Middachten, Gelders Arcadië, Waterschap Rijn & IJssel, Bronckhorster Kroonjuwelen Beraad en nog veel meer! U bent van harte welkom op dit internationale symposium op donderdag 27 juni, 11.00-17.00 uur op Villa Sonsbeek, Arnhem. Zet het vast in uw agenda. Meer informatie over Innocastle, zie: www.interregeurope.eu of neem contact op met Elyze Storms-Smeets of Paul Thissen: e.storms@geldersgenootschap.nl p.thissen@gelderland.nl Voor meer informatie


228 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page